Salmernes 64

Studie

              |

1 (Til sangmesteren. En salme af David.) Hør, o Gud, min røst, når jeg klager, skærm mit Liv mod den rædsomme Fjende;

2 skjul mig for Ugerningsmændenes åd, for Udådsmændenes travle Hob.

3 der hvæsser Tungen som Sværd, lægger giftige Ord på Buen

4 for i Løn at ramme den skyldfri, ramme ham brat og uset.

5 Ihærdigt lægger de onde åd, skryder af, at de lægger Snarer siger: "Hvem skulde se os?"

6 De udtænker onde Gerninger, fuldfører en gennemtænkt Tanke - og Menneskets Indre og Hjerte er dybt.

7 Da rammer Gud dem med en Pil af Slaget rammes de brat;

8 han styrter dem for deres Tunges Skyld. Enhver, som ser dem, ryster på Hovedet;

9 alle Mennesker frygter, forkynder, hvad Gud har gjort, og fatter hans Hænders Geming;

10 de retfærdige glædes i HE EN og lider på ham, de oprigtige af Hjertet jubler til Hobe!

Scroll to see more.

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University