Salmernes 61

Studie

              |

1 (Til sangmesteren. Til strengespil. Af David.) Hør, o Gud, på mit råb og lyt til min bøn!

2 Fra Jordens Ende råber jeg til dig. Når mit Hjerte vansmægter, løft mig da op på en Klippe,

3 led mig, thi du er min Tilflugt, et mægtigt Tårn til Værn imod Fjenden.

4 Lad mig evigt bo som Gæst i dit Telt, finde Tilflugt i dine Vingers Skjul! - Sela.

5 Ja du, o Gud, har hørt mine Løfter, opfyldt deres Ønsker, der frygter dit Navn.

6 Til Kongens Dage lægger du Dage, hans År skal være fra Slægt til Slægt.

7 Han skal trone evigt for Guds Åsyn; send Nåde og Sandhed til at bevare ham!

8 Da vil jeg evigt love dit Navn og således Dag efter Dag indfri mine Løfter.

Scroll to see more.

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University