Salmernes 6

Studie

  

1 (Til sangmesteren. Med strengespil. Efter den ottende. En salme af David.) HE E, revs mig ej i din Vrede, tugt mig ej i din Harme,

2 vær mig nådig Herre, jeg sygner hen, mine Ledmod skælver, læg mig, Herre!

3 Såre skælver min Sjæl; o HE E, hvor længe endnu?

4 Vend tilbage, HE E, og frels min Sjæl, hjælp mig dog for din Miskundheds Skyld!

5 Thi i Døden kommes du ikke i Hu, i Dødsriget hvo vil takke dig der?

6 Jeg er så træt af at sukke; jeg væder hver Nat mit Leje, bader med Tårer min Seng;

7 mit Øje hentæres af Sorg, sløves for alle mine Fjenders Skyld.

8 Vig fra mig, alle I Udådsmænd, thi HE EN har hørt min Gråd,

9 HE EN har hørt min Tryglen, min Bøn tager HE EN imod.

10 Beskæmmes skal alle mine Fjender og såre forfærdes, brat skal de vige med Skam.

Scroll to see more.

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University