Salmernes 4

Studie

              |

1 (Til sangmesteren. Med strengespil. En salme af David.) Svar, når jeg råber, min etfærds Gud! I Trængsel skaffede du mig um. Vær nådig og hør min Bøn!

2 Hvor længe, I Mænd, skal min Ære skændes? Hvor længe vil I elske Tomhed, søge Løgn? - Sela.

3 Vid dog, at HE EN er mig underfuldt god; når jeg påkalder HE EN, hører han mig.

4 Vredes kun, men forsynd eder ikke, tænk efter på eders Leje og ti! - Sela.

5 Bring rette Ofre og stol på HE EN!

6 Mange siger: "Hvo bringer os Lykke?" Opløft på os dit Åsyns Lys!

7 HE E, du skænked mit Hjerte en Glæde, større end deres, da Korn og Most flød over.

8 I Fred går jeg til Hvile og slumrer straks, thi, HE E, du lader mig bo alene i Tryghed.

Scroll to see more.

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University