Salmernes 26

Studie

              |

1 (Af David.) Skaf mig ret, o HE E, thi jeg vandrer i Uskyld, stoler på HE EN uden at vakle.

2 ansag mig, HE E, og prøv mig, gransk mine Nyrer og mit Hjerte;

3 thi din Miskundhed står mig for Øje, jeg vandrer i din Sandhed.

4 Jeg tager ej Sæde blandt Løgnere, blandt falske kommer jeg ikke.

5 Jeg hader de ondes Forsamling, hos gudløse sidder jeg ej.

6 Jeg tvætter mine Hænder i enhed, at jeg kan vandre omkring dit Alter, HE E,

7 for at istemme Takkesang, fortælle om alle dine Undere.

8 HE E, jeg elsker dit Hus, det Sted, hvor din Herlighed bor.

9 Bortriv ikke min Sjæl med Syndere, mit Liv med blodstænkte Mænd,

10 i hvis Hænder er Skændselsdåd, hvis højre er fuld af Bestikkelse.

11 Jeg har jo vandret i Uskyld, forløs mig og vær mig nådig!

12 Min Fod står på den jævne Grund, i Forsamlinger vil jeg love HE EN.

Scroll to see more.

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University