Salmernes 24

Studie

  

1 (Af David. En salme.) HE ENs er Jorden og dens Fylde, Jorderig og de, som bor derpå;

2 thi han har grundlagt den på Have, grundfæstet den på Strømme.

3 Hvo kan gå op på HE ENs Bjerg, og hvo kan stå på hans hellige Sted?

4 Den med skyldfri Hænder og Hjertet rent, som ikke sætter sin Hu til Løgn og ikke sværger falsk;

5 han får Velsignelse fra HE EN, etfærdighed fra sin Frelses Gud.

6 Så er den Slægt, som spørger efter ham, som søger dit Åsyn, Jakobs Gud! - Sela.

7 Løft eders Hoveder, I Porte, løft jer, I ældgamle Døre, at Ærens Konge kan drage ind!

8 Hvo er den Ærens Konge? HE EN, stærk og vældig, HE EN, vældig i Krig!

9 Løft eders Hoveder, I Porte, løft jer, I ældgamle Døre, at Ærens Konge kan drage ind!

10 Hvo er han, den Ærens Konge? HE EN, Hærskarers Herre, han er Ærens Konge! - Sela.

Scroll to see more.

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University