Salmernes 12

Studie

           |

1 (Til sangmesteren. Efter den ottende. En salme af David.) HE E, hjælp, thi de fromme er borte, svundet er Troskab blandt Menneskens Børn;

2 de taler Løgn, den ene til den anden, med svigefulde Læber og tvedelt Hjerte.

3 Hver svigefuld Læbe udrydde HE EN, den Tunge, der taler store Ord,

4 dem, som siger: "Vor Tunge gør os stærke, vore Læber er med os, hvo er vor Herre?"

5 "For armes Nød og fattiges Suk vil jeg nu stå op", siger HE EN, "jeg frelser den, som man blæser ad."

6 HE ENs Ord er rene Ord, det pure, syvfold lutrede Sølv.

7 HE E, du vogter os, værner os evigt mod denne Slægt.

8 De gudløse færdes frit overalt, når Skarn ophøjes blandt Menneskens Børn.

Scroll to see more.

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University