Numre 6

Studie

              |

1 HE EN talede fremdeles til Moses og sagde:

2 Tal til Israeliterne og sig til dem: Når en Mand eller Kvinde vil aflægge et Nasiræerløfte for således at indvie sig til HE EN,

3 skal han afholde sig fra Vin og stærk Drik; Vineddike og stærk Drik må han ikke drikke, ej heller nogen som helst drik af Druer; han må hverken spise friske eller tørrede Druer;

4 så længe hans Indvielse varer, må han intet som helst nyde, der kommer af Vinstokken, hverken umodne Druer eller friske Skud.

5 Så længe hans Indvielsesløfte gælder, må ingen agekniv komme på hans Hoved; indtil Udløbet af den Tid han indvier sig til HE EN, skal han være hellig og lade sit Hovedhår vokse frit.

6 Hele den Tid han har indviet sig til HE EN, må han ikke komme Lig nær;

7 selv når hans Fader eller Moder, hans Broder eller Søster dør, må han ikke pådrage sig Urenhed ved dem, thi han bærer sin Guds indvielse på sit Hoved.

8 Så længe hans Indvielse varer, er han helliget HE EN.

9 Men når nogen uventet og pludselig dør i hans Nærhed, og han således bringer Urenhed over sit indviede Hoved, skal han rage sit Hoved, den Dag han atter bliver ren; den syvende Dag skal han rage det;

10 og den ottende Dag skal han bringe to Turtelduer eller Dueunger til Præsten ved Åbenbaringsteltets Indgang.

11 Og Præsten skal ofre den ene som Syndoffer og den anden som Brændoffer og skaffe ham Soning, fordi han har syndet ved at røre ved Lig. Derpå skal han samme Dag atter hellige sit Hoved

12 og atter indvie sig til HE EN for lige så lang Tid, som han før havde indviet sig, og bringe et årgammelt Lam som Skyldoffer; den forløbne Tid regnes ikke med, da han har bragt Urenhed over sit indviede Hoved.

13 Dette er Loven om Nasiræeren: Når hans indvielsestid er til Ende, skal han begive sig til Åbenbaringsteltets Indgang

14 og som Offergave bringe HE EN et årgammelt, lydefrit Væderlam til Brændoffer, et årgammelt, lydefrit Hunlam til Syndoffer og EN lydefri Væder til Takoffer,

15 en Kurv med usyret Bagværk, Kager af fint Hvedemel, rørte i Olie, og usyrede Fladbrød, smurte med Olie, desuden det tilhørende Afgrødeoffer og de tilhørende Drikofre.

16 Så skal Præsten bringe det for HE ENs Åsyn og ofre hans Syndoffer og Brændoffer,

17 og Væderen skal han ofre som Takoffer til HE EN tillige med de usyrede Brød i Kurven; derpå skal Præsten ofre hans Afgrødeoffer og Drikofer.

18 Så skal Nasiræeren ved Indgangen til Åbenbaringsteltet rage sit indviede Hoved og tage sit indviede Hovedhår og kaste det i Ilden under Takofferet.

19 Og Præsten skal tage den kogte Bov af Væderen og een usyret Kage og eet usyret Fladbrød af Kurven og lægge dem på Nasiræerens Hænder, efter at han har afraget sit indviede Hovedhår.

20 Og Præsten skal udføre Svingningen dermed for HE ENs Åsyn; det tilfalder Præsten som Helliggave foruden Svingningsbrystet og Offerydelseskøllen. Derefter må Nasiræeren atter drikke Vin.

21 Det er Loven om Nasiræeren, der aflægger Løfte, om hans Offergave til HE EN i Anledning af Indvielsen, foruden hvad han ellers evner at give; overensstemmende med Løftet, han aflægger, skal han forholde sig efter den for hans Indvielse gældende Lov.

22 HE EN talede fremdeles til Moses og sagde:

23 Tal til Aron og hans Sønner og sig: Når I velsigner Israeliterne, skal I sige til dem:

24 HE EN velsigne dig og bevare dig,

25 HE EN lade sit Ansigt lyse over dig og være dig nådig,

26 HE EN løfte sit Åsyn på dig og give dig Fred!

27 Således skal de lægge mit Navn på Israeliterne, og jeg vil velsigne dem.

  

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University