Numre 28

Study

           

1 Og HE EN talede til Moses og sagde:

2 Byd Israeliterne og sig til dem: I skal omhyggeligt bringe mig mine Oergaver, min Ildofferspise til en liflig Duft, til de fastsatte Tider!

3 Og sig til dem: Dette er det Ildoffer, I skal bringe HE EN: Hver Dag to årgamle, lydefri Lam som dagligt Brændoffer;

4 det ene Lam skal du ofre om Morgenen, det andet ved Aftenstid;

5 og som Afgrødeoffer dertil en Tiendedel Efa fint Hvedemel, rørt i en Fjerdedel Hin Olie af knuste Frugter

6 det er det daglige Brændoffer, som ofredes ved Sinaj Bjerg til en liflig Duft, et Ildoffer for HE EN

7 fremdeles som Drikoffer dertil en Fjerdedel Hin Vin for hvert Lam; i Helligdommen skal derudgydes Drikoffer af stærk Drik for HE en.

8 Det andet Lam skal du ofre ved Aftenstid; med samme Afgrødeoffer og Drikoffer som om Morgenen skal du ofre det, et Ildoffer til en liflig Duft for HE EN.

9 På Sabbatsdagen skal det være to årgamle, lydefri Lam og som Afgrødeoffer to Tiendedele Efa fint Hvedemel, rørt i Olie, med tilhørende Drikoffer,

10 et Sabbatsbrændoffer på hver Sabbat foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Drikofer.

11 På den første Dag i hver Måned skal I som Brændoffer bringe HE EN to unge Tyre, EN Væder og syv årgamle Lam, lydefri Dyr,

12 og som Afgrødeoffer dertil for hver Tyr tre Tiendedele Efa fint Hvedemel, rørt i Olie, som Afgrødeoffer for hver Væder to Tiendedele Efa fint Hvedemel, rørt i Olie,

13 og som Afgrødeoffer for hvert Lam en Tiendedel Efa fint Hvedemel, rørt i Olie, et Brændoffer til en liflig Duft, et Ildoffer for HE en;

14 desuden de tilhørende Drikofre, en halv Hin Vin for hver Tyr, en Tredjedel Hin for hver Væder og en Fjerdedel Hin for hvert Lam. Det er det månedlige Brændoffer for hver af Årets Måneder.

15 Tillige skal der foruden det daglige Brændoffer ofres HE EN EN Gedebuk som Syndoffer med tilhørende Drikoffer.

16 På den fjortende Dag i den første Måned skal dervære Påske for HE EN.

17 Den femtende Dag i den Måned er det Højtid; i syv Dage skal der spises usyrede Brød.

18 På den første Dag skal der være Højtidsstævne, intet som belst Arbejde må I udføre.

19 Da skal I bringe som Ildoffer, som Brændoffer for HE EN, to unge Tyre, EN Væder og syv årgamle Lam, lydefri Dyr skal I tage

20 og som Afgrødeoffer dertil fint Hvedemel rørt i Olie; tre Tiendedele Efa skal I ofre for hver Tyr, to Tiendedele for hver Væder

21 og en Tiendedel for hvert af de syv Lam;

22 desuden en Buk som Syndoffer for at skaffe eder Soning.

23 Foruden Morgen brændofferet, det daglige Brændoffer, skal I ofre det.

24 Sådanne Ofre skal I bringe hver af de syv Dage som Ildofferspise til en liflig Duft for HE EN; de skal ofres med tilhørende Drikoffer foruden det daglige Brændoffer.

25 På den syvende Dag skal I holde Højtidsstævne; intet som helst Arbejde må I udføre.

26 På Førstegrødens Dag, når I bringer HE EN Afgrødeoffer af den ny Afgrøde på eders Ugefest, skal I holde Højtidsstævne; intet som helst Arbejde må I udføre.

27 Da skal I som Brændoffer til en liflig Duft for HE en ofre to unge Tyre, en Væder og syv årgamle Lam

28 og som Afgrødeoffer dertil fint Hvedemel, rørt i Olie, tre Tiendedele Efa for hver Tyr, to Tiendedele for hver Væder

29 og en Tiendedel for hvert af de syv Lam;

30 desuden en Gedebuk for at skaffe eder Soning.

31 Foruden det daglige Brændoffer med tilhørende Afgrødeoffer skal I ofre det, lydefri Dyr skal I tage, med tilhørende Drikofre.

  
    Studovat vnitřní smysl

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University


Přeložit: