Numre 16

Studie

           |

1 Men Kora, en Søn af Jizhar, en Søn af Levis Søn Kehat, og Datan og Abiram, Sønner af Ejiab, en Søn af ubens Søn Pallu, gjorde Oprør.

2 De gjorde Oprør mod Moses sammen med 250 israelitiske Mænd, Øverster for Menigheden, udvalgte i Folkeforsamlingen, ansete Mænd.

3 Og de samlede sig og trådte op imod Moses og Aron og sagde til dem: "Lad det nu være nok, thi hele Menigheden er hellig, hver og en, og HE EN er i dens Midte; hvorfor vil I da ophøje eder over HE ENs Forsamling?"

4 Da Moses hørte det, faldt han på sit Ansigt.

5 Derpå talte han til Kora og alle hans Tilhængere og sagde: "Vent til i Morgen, så vil HE EN give til kende, hvem der tilhører ham, og hvem der er hellig, så at han vil give ham Adgang til sig; den, han udvælger, vil han give Adgang til sig.

6 Således skal I gøre: Skaf eder Pander, du Kora og alle dine Tilhængere,

7 og læg så i Morgen Gløder på og kom øgelse på for HE ENs Åsyn, så skal den, HE EN udvælger, være den, som er hellig; lad det nu være nok, I Levisønner!"

8 Fremdeles sagde Moses til Kora: "Hør nu, I Levisønner!

9 Er det eder ikke nok, at Israels Gud har udskilt eder af Israels Menighed og givet eder Adgang til sig for at udføre Arbejdet ved HE ENs Bolig og stå til Tjeneste for Menigheden?

10 Han har givet dig og med dig alle dine Brødre, Levis Sønner, Adgang til sig og nu attrår I også Præsteværdigheden!

11 Derfor, du og alle dine Tilhængere, som har rottet eder sammen mod HE EN, hvad er Aron, at I vil knurre mod ham!"

12 Da sendte Moses Bud efter Datan og Abiram, Eliabs Sønner, men de sagde: "Vi kommer ikke!

13 Er det ikke nok, at du har ført os bort fra et Land, der flyder med Mælk og Honning, for at lade os i Ørkenen, siden du oven i Købet vil opkaste dig til Herre over os!

14 Du har sandelig ikke ført os til et Land, der flyder med Mælk og Honning, eller givet os Marker og Vinbjerge! Tror du, du kan stikke disse Mænd Blår i Øjnene? Vi kommer ikke!"

15 Da harmedes Moses højlig og sagde til HE EN: "Vend dig ikke til deres Offergave! Ikke så meget som et Æsel har jeg frataget dem, ej heller har jeg gjort EN eneste af dem noget ondt!"

16 Og Moses sagde til Kora: "I Morgen skal du og alle dine Tilhængere komme frem for HE ENs Åsyn sammen med Aron;

17 og enhver af eder skal tage sin Pande, lægge Gløder på og komme øgelse på og frembære sin Pande for HE ENs Åsyn, 250 Pander, du selv og Aron skal også tage hver sin Pande!"

18 Da tog hver sin Pande, lagde Gløder på og kom øgelse på, og så stillede de sig ved indgangen til Åbenbaringsteltet sammen med Moses og Aron;

19 og Kora kaldte hele Menigheden sammen imod dem ved Indgangen til Åbenbaringsteltet. Da kom HE ENs Herlighed til Syne for hele Menigheden,

20 og HE EN talede til Moses og Aron og sagde:

21 "Skil eder ud fra denne Menighed, så vil jeg i et Nu tilintetgøre den!"

22 Men de faldt på deres Ansigt og sagde: "O Gud, du Gud over alt Køds Ånder, vil du vredes på hele Menigheden, fordi en enkelt Mand synder?"

23 Da talede HE EN til Moses og sagde:

24 "Tal til Menigheden og sig: Fjern eder fra Pladsen omkring Koras, Datans og Abirams Bolig!"

25 Moses gik nu hen til Datan og Abiram, fulgt af Israels Ældste,

26 og han talte til Menigheden og sagde: "Træk eder tilbage fra disse ugudelige Mænds Telte og rør ikke ved noget af, hvad der tilhører dem, for at I ikke skal rives bort for alle deres Synders Skyld!"

27 Da fjernede de sig fra Pladsen om Koras, Datans og Abirams Bolig, og Datan og Abiram kom ud og stillede sig ved indgangen til deres Telte med deres Hustruer og Børn, store og små.

28 Og Moses sagde: "Derpå skal I kende, at HE EN har sendt mig for at gøre alle disse Gerninger, og at jeg ikke handler i Egenrådighed:

29 Dersom disse dør på vanlig menneskelig Vis, og der ikke rammer dem andet, end hvad der rammer alle andre, så har HE EN ikke sendt mig;

30 men hvis HE EN lader noget uhørt ske, så Jorden spiler sit Gab op og sluger dem med alt, hvad der tilhører dem, så de farer levende ned i Dødsriget, da skal I derpå kende, at disse Mænd har hånet HE EN!"

31 Og straks, da han havde talt alle disse Ord, åbnede Jorden sig under dem,

32 og Jorden lukkede sit Gab op og slugte dem og deres Boliger og alle Mennesker, der tilhørte Kora, og alt, hvad de ejede;

33 og de for levende ned i Dødsriget med alt, hvad der tilhørte dem, og Jorden lukkede sig over dem, og de blev udryddet af Forsamlingen.

34 Men hele Israel, der stod omkring dem, flygtede ved deres Skrig, thi de sagde: "Blot ikke Jorden skal opsluge os!"

35 Og Ild for ud fra HE EN og fortærede de 250 Mænd, der frembar øgelse.

36 Da talede HE EN til Moses og sagde:

37 "Sig til Eleazar, Præsten Arons Søn, at han skal tage Panderne ud af Branden og strø Gløderne ud noget derfra; thi hellige

38 er de Pander, der tilhørte disse Mænd, som begik en Synd, der kostede dem Livet. De skal udhamre dem til Plader til Overtræk på Alteret, thi de frembar dem for HE ENs Åsyn, og derfor er de hellige; de skal nu tjene Israelitterne til Tegn."

39 Da tog Præsten Eleazar Kobberpaladerne, som de opbrændte Mænd havde frembåret, og hamrede dem ud til. Overtræk på Alteret

40 som et Mindetegn for Israelitterne om, at ingen Lægmand, ingen, som ikke hører til Arons Efterkommere, må træde frem for at ofre øgelse for HE ENs Åsyn, for at det ikke skal gå ham som Kora og hans Tilhængere, således som HE EN havde sagt ham ved Moses.

41 Men Dagen efter knurrede hele Israels Menighed mod Moses og Aron og sagde: "Det er eder, der har, dræbt HE ENs Folk!"

42 Men da Menigheden samlede sig mod Moses og Aron, vendte de sig mod Åbenbaringsteltet, og se, Skyen dækkede det, og HE ENs Herlighed kom til Syne.

43 Da trådte Moses og Aron hen foran Åbenbaringsteltet,

44 og HE EN talede til Moses og Aron og sagde:

45 "Fjern eder fra denne Menighed, så vil jeg i et Nu tilintetgøre dem!" Da faldt de på deres Ansigt,

46 og Moses sagde til Aron: "Tag din Pande, læg Gløder fra Alteret på og kom øgelse på og skynd dig så hen til Menigheden og skaf den Soning, thi Vreden er brudt frem fra HE EN, Plagen har allerede taget fat!"

47 Da tog Aron det, således som Moses havde sagt, og løb midt ind i Forsamlingen. Og se, Plagen havde allerede taget fat blandt Folket, men han kom øgelsen på og skaffede Folket Soning.

48 Og som han stod der midt imellem døde og levende, hørte Plagen op.

49 Men de, der omkom ved Plagen, udgjorde 14700 Mennesker foruden dem, der omkom for Koras Skyld.

50 Så vendte Aron tilbage til Moses ved Indgangen til Åbenbaringsteltet, efter at Plagen var ophørt.

  

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University