Micah 3

Studie

           |

1 Da sagde jeg: Hør dog, I Jakobs Høvdinger, I Dommere af Israels Hus!. Kan Kendskab til et ej ventes af eder,

2 I, som hader det gode og elsker. det onde, I, som flår Huden af Folk. og Kødet af deres Ben,

3 æder mit Folks Kød og flænger dem Huden af Kroppen, sønderbryder deres Ben. og breder dem som Kød i en Gryde, som Suppekød i en Kedel?

4 Engang skal de råbe til HE EN, han lader dem uden Svar;. da skjuler han sit Åsyn for. dem, fordi deres Gerninger er onde.

5 siger HE EN om Profeterne, de, som vildleder mit Folk, de, som råber om Fred, når kun de får noget at tygge, men ypper Krig med den, der intet giver dem i Munden:

6 Derfor skal I opleve Nat uden. Syner, Mørke, som ej bringer Spådom; Solen skal gå ned for Profeterne, Dagen skal sortne for dem.

7 Til Skamme skal Seeren blive, blues skal de, som spår; alle skal tilhylle Skægget, thi Svar er der ikke fra Gud.

8 Jeg derimod er ved HE ENs Ånd fuld af Styrke, af et og af Kraft til at forkynde Jakob dets Brøde, Israel, hvad det har syndet.

9 Hør det, I Jakobs Huses Høvdinger, I Dommere af Israels Hus, I, som afskyr et og gør alt, som er lige, kroget,

10 som bygger Zion med Blod. og Jerusalem med Uret.

11 Dets Høvdinger dømmer for Gave, dets Præster kender et for Løn; dets Profeter spår for Sølv og støtter sig dog til HE EN: "Er HE EN ej i vor Midte? Over os kommer intet ondt."

12 For eders, Skyld skal derfor Zion pløjes som en Mark, Jerusalem blive til Grushobe, Tempelbjerget til Krathøj.

Scroll to see more.

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University