Tredje Mosebog 9

Studie

           |

1 Den ottende Dag kaldte Moses Aron og hans Sønner og Israels Ældste til sig

2 og sagde til Aron: "Tag dig en Kalv til Syndoffer og en Væder til Brændoffer, begge uden Lyde, og før dem frem for HE ENs Åsyn.

3 Og tal således til Israeliterne: Tag eder en Gedebuk til Syndoffer, en Kalv og et Lam, begge årgamle og uden Lyde, til Brændoffer

4 og en Okse og en Væder til Takoffer for at ofre dem for HE ENs Åsyn og desuden et Afgrødeoffer, rørt i Olie; thi i Dag vil HE EN vise sig for eder!"

5 Da tog de, hvad Moses havde pålagt dem, og bragte det hen foran Åbenbaringsteltet; og hele Menigheden trådte frem og stillede sig for HE ENs Åsyn.

6 Og Moses sagde: "Det er dette, HE EN har pålagt eder at gøre, for at HE ENs Herlighed kan vise sig for eder."

7 sagde Moses til Aron: "Træd hen til Alteret og bring dit Syndoffer og dit Brændoffer for at skaffe dig og dit Hus Soning og bring så Folkets Offergave for at skaffe det Soning, således som HE EN har påbudt!"

8 Da trådte Aron hen til Alteret og slagtede sin Syndofferkalv;

9 og Arons Sønner bragte ham Blodet, og han dyppede sin Finger i Blodet og strøg det på Alterets Horn; men esten af Blodet hældte han ud ved Alterets Fod.

10 Derpå bragte han Syndofferets Fedt, Nyrer og Leverlap som øgoffer på Alteret, således som HE EN havde pålagt Moses;

11 men Kødet og Huden opbrændte han uden for Lejren.

12 Derefter slagtede han Brændofferet, og Arons Sønner rakte ham Blodet, og han sprængte det rundt om på Alteret.

13 Så rakte de ham Brændofferet, Stykke for Stykke, tillige med Hovedet, og han bragte det som øgoffer på Alteret.

14 Men Indvoldene og Skinnebenene tvættede han med Vand og bragte det derpå som øgoffer oven på Brændofferet på Alteret.

15 Derefter frembar han Folkets Offergave. Først tog han Folkets Syndofferbuk, slagtede den og ofrede den som Syndoffer på samme Måde som den før nævnte;

16 så frembar han Brændofferet og ofrede det på den foreskrevne Måde;

17 derefter frembar han Afgrødeofferet, tog en Håndfuld deraf og bragte det som øgoffer på Alteret foruden det daglige Morgenbrændoffer;

18 så slagtede han Oksen og Væderen som Takoffer fra Folket. Og Arons Sønner rakte ham Blodet, og han sprængte det rundt om på Alteret.

19 Men Fedtstykkerne af Oksen og Væderen, Fedthalen, Fedtet på Indvoldene, Nyrerne og Leverlappen,

20 disse Fedtdele lagde de oven på Bryststykkerne, og Fedtstykkerne bragte han som øgoffer på Alteret,

21 men med Bryststykkerne og højre Kølle udførte Aron Svingningen for HE ENs Åsyn, som Moses havde påbudt.

22 Derefter løftede Aron sine Hænder over Folket og velsignede dem og steg så ned efter at have bragt Syndofferet, Brændofferet og Takofferet.

23 Moses og Aron gik derpå ind i Åbenbaringsteltet, og da de kom ud derfra, velsignede de Folket. Da viste HE ENs Herlighed sig for alt Folket;

24 og Ild for ud fra HE ENs Åsyn og fortærede Brændofferet og Fedtstykkerne på Alteret. Og alt Folket så det, og de jublede og faldt ned på deres Ansigt.

  

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University