Tredje Mosebog 4

Studie

              |

1 Og HE EN talede til Moses og sagde:

2 Tal til Israeliterne og sig: Når nogen af Vanvare forsynder sig mod noget af HE ENs Forbud og overtræder et af dem, da skal følgende iagttages:

3 Er det den salvede Præst, der forsynder sig, så der pådrages Folket Skyld, skal han for den Synd, han har begået, bringe HE EN en lydefri ung Tyr som Syndoffer.

4 Han skal føre Tyren hen til Åbenbaringsteltets Indgang for HE ENs Åsyn og lægge sin Hånd på dens Hoved og slagte den for HE ENs Åsyn,

5 og den salvede Præst skal tage noget af Tyrens Blod og bringe det ind i Åbenbaringsteltet,

6 og Præsten skal dyppe sin Finger i Blodet og stænke det syv Gange for HE ENs Åsyn foran Helligdommens Forhæng;

7 og Præsten skal stryge noget af Blodet på øgelsealterets Horn for HE ENs Åsyn, det, som står i Åbenbaringsteltet; esten af Tyrens Blod skal han udgyde ved Foden af Brændofferalteret, som står ved Indgangen til Åbenbaringsteltet.

8 Men alt Syndoffertyrens Fedt skal han tage ud Fedtet, som dækker Indvoldene, og alt Fedtet på Indvoldene,

9 begge Nyrerne med det Fedt, som sidder på dem ved Lændemusklerne, og Leverlappen, som han skal skille fra ved Nyrerne,

10 på samme Måde som det udtages af Takofferoksen. Og Præsten skal bringe det som øgoffer på Brændofferalteret.

11 Men Tyrens Hud og alt dens Kød tillige med dens Hoved, Skinneben, Indvolde og Skarn,

12 hele Tyren skal han bringe uden for Lejren til et urent Sted, til Askedyngen, og brænde den på et Bål af Brænde; oven på Aske; dyngen skal den brændes.

13 Men hvis det et hele Israels Menighed, der forser sig, uden at Forsamlingen ved af det, og de har overtrådt et af HE ENs Forbud og derved pådraget sig Skyld,

14 da skal Forsamlingen, når den Synd, de har begået mod Forbudet, bliver kendt, bringe en ung, lydefri Tyr som Syndoffer; de skal føre den hen foran Åbenbaringsteltet,

15 og Menighedens Ældste skal lægge deres Hænder på Tyrens Hoved for HE ENs Åsyn, og man skal slagte den for HE ENs Åsyn.

16 Derpå skal den salvede Præst bringe noget af Tyrens Blod ind i Åbenbaringsteltet,

17 og Præsten skal dyppe sin Finger i Blodet og stænke det syv Gange for HE ENs Åsyn foran Forhænget;

18 og han skal stryge noget af Blodet på Hornene af Alteret, som står for HE ENs Åsyn i Åbenbaringsteltet; esten af Blodet skal han udgyde ved Foden af Brændofferalteret, som står ved Indgangen til Åbenbaringsteltet,

19 Men alt, Fedtet skal han tage ud og bringe det som øgoffer på Alteret.

20 Derpå skal han gøre med Tyren på samme Måde som med den før nævnte Syndoffertyr. Da skal Præsten skaffe dem Soning, så de finder Tilgivelse.

21 Så skal Tyren bringes uden for Lejren og brændes på samme Måde som den før nævnte Tyr. Det er Menighedens Syndoffer.

22 Men hvis det er en Øverste. der forsynder sig og af Vanvare overtræder et af HE ENs Forbud og derved på drager sig Skyld,

23 og den Synd, han har begået, bliver ham vitterlig, så skal den Offergave, han bringer, være en lydefri Gedebuk.

24 Han skal lægge sin Hånd på Bukkens Hoved og slagte den der, hvor Brændofferet slagtes for HE ENs Åsyn. Det er et Syndoffer.

25 Præsten skal tage noget af Syndofferets Blod på sin Finger og stryge det på Brændofferalterets Horn, og esten af Blodet skal han udgyde ved Brændofferalterets Fod.

26 Og alt dets Fedt skal han bringe som øgoffer på Alteret ligesom Fedtet fra Takofferet. Da skal Præsten skaffe ham Soning for hans Synd, så han finder Tilgivelse.

27 Men hvis det er en af Almuen, der af Vanvare forsynder sig ved at overtræde et af HE ENs Forbud og derved pådrager sig Skyld,

28 og den Synd, han har begået, bliver ham vitterlig, så skal Offergaven, han bringer for den Synd, han har begået, være en lydefri Ged.

29 Han skal lægge sin Hånd på Syndofferets Hoved og slagte Syndofferet der, hvor Brændofferet slagtes.

30 Præsten skal tage noget af Gedens Blod på sin Finger og stryge det på Brændofferalterets Horn, og esten af Blodet skal han udgyde ved Alterets Fod.

31 Og alt Fedtet skal han tage ud, på samme Måde som Fedtet tages ud af Takofferet, og Præsten skal bringe det som øgoffer på Alteret til en liflig Duft for HE EN. Da skal Præsten skaffe ham Soning, så han finder Tilgivelse.

32 Men hvis den Offergave, han vil bringe som Syndoffer, er et Lam, da skal det være et lydefrit Hundyr, han bringer.

33 Han skal lægge sin Hånd på Syndofferets Hoved og slagte det som Syndoffer der, hvor Brændofferet slagtes.

34 Og Præsten skal tage noget af Syndofferets Blod på sin Finger og stryge det på Brændofferalterets Horn, men esten af Blodet skal han udgyde ved Alterets fod,

35 og alt Fedtet skal han tage ud, på samme Måde som Takofferlammets Fedt tages ud, og Præsten skal bringe det som øgoffer på Alteret oven på HE ENs Ildofre. Da skal Præsten skaffe ham Soning for den Synd, han har begået, så han finder Tilgivelse.

  

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University