Tredje Mosebog 26

Studovat vnitřní smysl
← Tredje Mosebog 25   Tredje Mosebog 27 →         

1 I må ikke gøre eder Afguder; udskårne Billeder og Stenstøtter må I ikke rejse eder, ej heller må I opstille nogen Sten med Billedværk i eders Land for at tilbede den; thi jeg er HE EN eders Gud!

2 Mine Sabbater skal I holde, og min Helligdom skal I frygte. Jeg er HE EN!

3 Hvis I følger mine Anordninger og holder mine Bud og handler efter dem,

4 vil jeg give eder den egn, I behøver, til sin Tid, Landet skal give sin Afgrøde, og Markens Træer skal give deres Frugt.

5 Tærskning skal hos eder vare til Vinhøst, og Vinhøst skal vare til Såtid. I skal spise eder mætte i eders Brød og bo trygt i eders Land.

6 Jeg vil give Fred i Landet, så I kan lægge eder til Hvile, uden at nogen skræmmer eder op; jeg vil udrydde de vilde Dyr af Landet, og intet Sværd skal hærge eders Land.

7 I skal forfølge eders Fjender, og de skal falde for Sværdet foran eder.

8 Fem af eder skal forfølge hundrede, og hundrede af eder skal forfølge ti Tusinde, og eders, Fjender skal falde for Sværdet foran eder.

9 Jeg vil vende mig til eder, jeg vil gøre eder frugtbare og mangfoldige, og jeg vil stadfæste min Pagt med eder.

10 I skal spise gammelt Korn, til I for det nye Korns Skyld må tømme Laderne for det gamle.

11 Jeg vil opslå min Bolig midt iblandt eder, og min Sjæl skal ikke væmmes ved eder.

12 Jeg vil vandre iblandt eder og være eders Gud, og I skal være mit Folk.

13 Jeg er HE EN eders Gud, som førte eder ud af Ægypten, for at I ikke mere skulde være deres Trælle; jeg sønderbrød eders Ågstænger og lod eder vandre med rank Nakke.

14 Men hvis I ikke adlyder mig og handler efter alle disse Bud,

15 hvis I lader hånt om mine Anordninger og væmmes ved mine Lovbud, så I ikke handler efter alle mine Bud, men bryder min Pagt,

16 så vil også jeg gøre lige for lige imod eder og hjemsøge eder med skrækkelige Ulykker: Svindsot og Feberglød, så Øjnene sløves og Sjælen vansmægter. Til ingen Nytte sår I eders Sæd, thi eders Fjender skal fortære den.

17 Jeg vender mit Åsyn imod eder, så I bliver slået på Flugt for eders Fjender; eders Avindsmænd skal underkue eder, og I skal flygte, selv om ingen forfølger eder.

18 Og hvis I alligevel ikke adlyder mig, så vil jeg tugte eder endnu mere, ja syvfold, for eders Synder.

19 Jeg vil bryde eders hovmodige Trods, jeg vil gøre eders Himmel som Jern og eders Jord som Kobber.

20 Til ingen Nytte skal I slide eders Kræfter op, thi eders Jord skal ikke give sin Afgrøde, og Landets Træer skal ikke give deres Frugt.

21 Og hvis I alligevel handler genstridigt imod mig og ikke adlyder mig, så vil jeg slå eder endnu mere, ja syvfold, for eders Synder.

22 Jeg vil sende Markens vilde Dyr imod eder, for at de skal røve eders Børn fra eder, udrydde eders Kvæg og mindske eders Tal, så eders Veje bliver øde.

23 Og hvis I alligevel ikke tager mod min Tugt, men handler genstridigt imod mig,

24 så vil også jeg handle genstridigt imod eder og slå eder syvfold for eders Synder.

25 Jeg vil bringe et Hævnens Sværd over eder til Hævn for den brudte Pagt; og søger I Tilflugt i eders Byer, vil jeg sende Pest iblandt eder, så I må overgive eder i Fjendens Hånd.

26 Når jeg bryder Brødets Støttestav for eder, skal ti Kvinder bage eders Brød i een Bagerovn og give eder Brødet tilbage efter Vægt, så I ikke han spise eder mætte.

27 Og hvis I alligevel ikke adlyder mig, men handler genstridigt mod mig,

28 så vil også jeg i Vrede handle genstridigt mod eder og tugte eder syvfold for eders Synder.

29 I skal fortære eders Sønners Kød, og eders Døtres Kød skal I fortære.

30 Jeg vil lægge eders Offerhøje øde og tilintetgøre eders Solsøjler; jeg vil dynge eders Lig oven på Ligene af eders Afgudsbilleder, og min Sjæl skal væmmes ved eder.

31 Jeg vil lægge eders Byer i uiner og ødelægge eders Helligdomme og ikke indånde eders liflige Offerduft.

32 Jeg vil lægge eders Land øde, så eders Fjender, der bor deri, skal blive målløse derover;

33 og eder selv vil jeg sprede blandt Folkeslagene, og jeg vil gå bag efter eder med draget Sværd. Eders Land skal blive en Ørken, og eders Byer skal lægges i uiner.

34 Da skal Landet, medens det ligger øde, og I er i eders Fjenders Land, få sine Sabbater godtgjort, da skal Landet hvile og få sine Sabbater godtgjort;

35 medens det ligger øde, skal det få den Hvile, det ikke fik på eders Sabbater, dengang I boede deri.

36 Men dem, der bliver tilbage af eder, over deres Hjerter bringer jeg Modløshed i deres Fjenders Lande, så at Lyden af et raslende Blad kan drive dem på Flugt, så de flygter, som man flygter for Sværdet, og falder, skønt ingen forfølger dem;

37 de skal falde over hverandre, som om Sværdet var efter dem, skønt ingen forfølger dem; og I skal ikke holde Stand over for eders Fjender.

38 I skal gå til Grunde blandt Folkeslagene, eders Fjenders Land skal fortære eder.

39 De, der bliver tilbage af eder, skal sygne hen for deres Misgernings Skyld i eders Fjenders Lande, også for deres Fædres Misgerninger skal de sygne hen ligesom de.

40 Da skal de bekende deres Misgerning og deres Fædres Misgerning, den Troløshed, de begik imod mig. Også skal de bekende, at fordi de handlede genstridigt mod mig,

41 måtte også jeg handle genstridigt mod dem og føre dem bort til deres Fjenders Land; ja, da skal deres uomskårne Hjerter ydmyges, og de skal undgælde for deres Skyld.

42 Da vil jeg komme min Pagt med Jakob i Hu, også min Pagt med Isak, også min Pagt med Abraham vil jeg komme i Hu, og Landet vil jeg komme i Hu.

43 Men først må Landet forlades af dem og have sine Sabbater godtgjort, medens det ligger øde og forladt af dem, og de skal undgælde for deres Skyld, fordi, ja, fordi de lod hånt om mine Lovbud og væmmedes ved mine Anordninger.

44 Men selv da, når de er i deres Fjenders Land, vil jeg ikke lade hånt om dem og ikke væmmes ved dem til deres fuldkomne Undergang, så jeg skulde bryde min Pagt med dem; thi jeg er HE EN deres Gud!

45 Jeg vil til deres Bedste ihukomme Pagten med Fædrene, som jeg førte ud af Ægypten for Folkeslagenes Øjne for at være deres Gud. Jeg er HE EN!

46 Det er de Anordninger, Lovbud og Love, HE EN fastsatte mellem sig og Israeliterne på Sinaj Bjerg ved Moses.

← Tredje Mosebog 25   Tredje Mosebog 27 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 26      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-13. Man is commanded not to devote himself to any selfish or to any worldly affection, but above all things to worship the Lord from celestial love, because if he is obedient, he will enjoy every spiritual blessing including states of peace and tranquillity, and protection in all his temptations. For the Lord will dwell with His people, and the active life of uses will prevail, since He has accomplished the work of redemption

Verses 14-39. But, on the contrary, if the man of the Spiritual Church is disobedient and rejects the Lord and His Divine laws, then he will suffer from all kinds of calamities, which are described in order

Verses 40-46. And yet all who, in their degraded state, confess their wickedness, and sincerely repent, will again be received by the Lord, since He has effected the work of redemption, and has, by means of the Word, supplied man with an abundance of truths adapted to every state of his life.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 248, 390, 395, 519, 983, 2039, 3696, ...

Apocalypse Revealed 10, 101, 167, 278, 427, 459, 485, ...

Doctrine of Life 2, 61


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 97, 109, 152, 257, 304, 324, 365, ...

Spiritual Experiences 1933, 1934

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 4:12, 15:18, 17:7, 26:24, 28:15

Exodus 5:3, 9:14, 14:8, 20:2, 4, 8, 29:45, 46, 31:13

Tredje Mosebog 5:5, 11:45, 17:10, 19:4, 30, 25:2, 18, 19, 22, 42, 26:17, 36, 37, 27:34

5 Mosebog 4:27, 31, 8:20, 9:27, 11:13, 14, 15, 17, 23:15, 28:1, 15, 29:23, 24, 30:2, 32:25, 33:4

Joshua 22:31, 23:10, 15

Dommere 2:14, 3:8, 14, 5:6, 6:2, 7:23, 15:15, 18:30

1 Samuel 4:2, 10, 12:15, 14:13

2 Samuel 22:27

1 Konger 3:8, 8:33, 35, 46, 47, 48, 18:2

2 Konger 2:24, 6:25, 29, 13:3, 7, 17:3, 8, 10, 16, 22:13, 25:9

2 Krønikebog 12:6, 20:30, 24:24, 34:4, 24, 36:16, 21

Ezra 9:6, 7, 15

Nehemias 1:3, 9, 9:2, 17, 27, 33

Esther 3:8

Job 31:8

Salmernes 44:12, 50:17, 53:6, 65:10, 67:7, 74:7, 81:12, 15, 85:13, 94:14, 103:13, 105:16, 106:27, 40, 45, 144:13, 14, 147:14

Ordsprogene 3:24, 28:1

Esajas 1:13, 19, 20, 3:1, 5:25, 6:11, 9:3, 19, 14:1, 30:17, 23, 33:8, 35:8, 9, 63:10, 64:9, 65:12

Jeremias 3:13, 4:7, 26, 27, 5:3, 17, 7:20, 23, 8:3, 9:25, 12:13, 14:4, 15:4, 16:18, 18:16, 19:7, 9, 22:12, 23:3, 4, 24:5, 28:2, 4, 31:20, 32, 46:16

Klagesangene 1:1, 4, 20, 2:4, 6, 4:11, 16

Ezekiel 16, 17, 5:10, 15, 17, 6:3, 6, 12:20, 14:23, 16:39, 33:10, 28, 34:25, 27, 37:26, 28

Daniel 9:4, 13

Hoseas 2:11, 20, 9:6, 10:2, 11:6

Joel 2:22, 27

Amos 4:6, 5:11, 9:13

Micah 6:15

Nahum 1:13

Habakkuk 3:5

Luke 1:72

John 17

Apostlenes handlinger 7:51

Romerne 11:2, 28

2 Korintere 6:16

Významy biblických slov

Gud
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

billeder
'An image' signifies falsities from self-derived intelligence.

sten
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

Land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

tilbede
To bow, as in Genesis 18:2 signifies to humble.

holde
"Keeping" in the Bible generally has to do with controlling the actual actions of life, though in some cases it can mean holding something away...

holder
"Keeping" in the Bible generally has to do with controlling the actual actions of life, though in some cases it can mean holding something away...

bud
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

give
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

tid
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

træer
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

frugt
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

spise
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

brød
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

sværd
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

forfølge
'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with...

fjender
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

fem
Five also signifies all things of one part.

hundrede
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

midt
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

sjæl
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

Fortære
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

slået
To strike or smite, when used in the Bible, means to attack, harm or destroy, and is usually in reference to an attack on someone’s...

flygte
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

synder
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

himmel
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

jern
'Iron,' in Deuteronomy 8:9, signifies natural or rational truth. Iron' signifies natural truth, and consequently, the natural sense of the Word. At the same time,...

jord
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

sende
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

dyr
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

veje
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

slå
'The smitten' signify people who are oppressed by the falsities of ignorance.

bringe
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

hævn
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

byer
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

pest
'Pestilence' denotes the vastation of good and truth.

fjendens
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

hånd
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

ti
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

Kvinder
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

bage
In a broad sense, there are two things we get from our food. One is energy, in the form of carbohydrates and fats. The other...

tilbage
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

vrede
Fury is a receding from good, and anger is a receding from truth.

kød
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

bor
'Inhabit' refers to good.

bag
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

efter
According to Swedenborg, time and space don’t exist in spiritual reality; they are purely natural things that exist only on the physical plane. This means...

bringer
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

blad
'Leaves' symbolize rational truths because a tree symbolizes a person, and every part of the tree symbolizes accordant elements in the person.

flygter
To flee signifies to escape, and be rescued. To flee signifies to be overcome.

misgerninger
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

uomskårne
'The uncircumcised,' as in Ezekiel 31:18, signifies people lacking the good of charity.

abraham
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) is one of the major characters in the story of the sacred...

øjne
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

love
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

bjerg
'Hills' signify the good of charity.

moses
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 I Will Walk Among You
Make a chain of paper dolls and tape it so that the people are standing in a circle. Then assemble the color picture of the Lord to put in the center of the circle.
Project | Ages 4 - 10

 What Is Hell Like?
A lesson and activities exploring what hell is like and why the Lord allows people to choose to live there to eternity.
Religion Lesson | Ages over 15


The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University


Přeložit: