Tredje Mosebog 21

Studie

           |

1 Og HE EN sagde til Moses: Tal til Præsterne, Arons Sønner, og sig til dem: Præsten må ikke gøre sig uren ved Lig blandt sin Slægt,

2 medmindre det er hans nærmeste kødelige Slægtninge, hans Moder eller Fader, hans Søn eller Datter, hans Broder

3 eller Søster, for så vidt hun var Jomfru og endnu hørte til hans Familie og ikke var gift; i så Fald må han gøre sig uren ved hende;

4 men han må ikke gøre sig uren ved hende, når hun var gift med en Mand af hans Slægt, og således pådrage sig Vanhelligelse.

5 De må ikke klippe sig en skaldet Plet på deres Hoved, ikke studse deres Skæg eller gøre Indsnit i deres Legeme.

6 Hellige skal de være for deres Gud og må ikke vanhellige deres Guds Navn, thi de frembærer HE ENs Ildofre, deres Guds Spise; derfor skal de være Hellige.

7 En Horkvinde og en skændet Kvinde må de ikke ægte; heller ikke en Kvinde, der er forstødt af sin Mand, må de ægte; thi han er helliget sin Gud.

8 Du skal regne ham for hellig, thi han frembærer din Guds Spise; han skal være dig hellig, thi hellig er jeg HE EN, som helliger dem.

9 Når en Præstedatter vanhelliger sig ved at bedrive Hor, da vanhelliger hun sin Fader; hun skal brændes på Bål,

10 Den Præst, der er den ypperste blandt sine Brødre, han, over hvis Hoved Salveolien udgydes, og som indsættes ved at iføres Klæderne, må hverken lade sit Hovedhår vokse frit eller sønderrive sine Klæder.

11 Han må ikke gå hen til noget som helst Lig, end ikke ved sin Fader eller Moder må han gøre sig uren.

12 Han må ikke forlade Helligdommen for ikke at vanhellige sin Guds Helligdom, thi hans Guds Salveolies Vielse er på ham; jeg er HE EN!

13 Han skal ægte en Kvinde, der er Jomfru;

14 en Enke, en forstødt, en skændet, en Horkvinde må han ikke ægte, kun en Jomfru af sin Slægt må han tage til Hustru,

15 for at han ikke skal vanhellige sit Afkom blandt sin Slægt; thi jeg er HE EN, som helliger ham.

16 HE EN talede fremdeles til Moses og sagde:

17 Tal til Aron og sig: Ingen af dit Afkom i de kommende Slægter, som har en Legemsfejl, må træde frem for at frembære sin Guds Spise,

18 det må ingen, som har en Legemsfejl, hverken en blind eller en halt eller en med vansiret Ansigt eller for lang en Legemsdel

19 eller med Brud på Ben eller Arm

20 eller en pukkelrygget eller en med Tæring eller en, der har Pletter i Øjnene eller lider af Skab eller ingorm eller har svulne Testikler.

21 Af Præsten Arons Efterkommere må ingen, som har en Legemsfejl, nærme sig for at frembære HE ENs Ildofre; han har en Legemsfejl, han må ikke nærme sig for at frembære sin Guds Spise.

22 Han må vel spise sin Guds spise, både det, som er højhelligt, og det, som er helligt,

23 men til Forhænget må han ikke komme, og Alteret må han ikke nærme sig, thi han har en Legemsfejl og må ikke vanhellige mine hellige Ting; thi jeg er HE EN, som helliger dem.

24 Og Moses talte således til Aron og hans Sønner og alle Israeliterne.

  

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University