Tredje Mosebog 12

Studie

              |

1 Og HE EN talede til Moses og sagde:

2 Tal til Israeliterne og sig: Når en Kvinde bliver frugtsommelig og føder en Dreng, skal hun være uren i syv Dage; ligesom i den Tid hun har sin månedlige Urenhed, skal hun være uren.

3 På den ottende Dag skal Drengen omskæres på sin Forhud.

4 Derefter skal hun holde sig hjemme i tre og tredive Dage, medens hun har sit enselsesblod; hun må ikke røre ved noget helligt eller komme til Helligdommen, før hendes enselsestid er omme.

5 Føder hun derimod et Pigebarn, skal hun være uren i to Uger ligesom under sin månedlige Urenhed; og derpå skal hun holde sig hjemme i seks og tresindstyve Dage, medens hun har sit enselsesblod.

6 Når hendes enselsestid er omme, skal hun, både efter et Drengebarn og et Pigebarn, bringe et årgammelt Lam som Brændoffer og en Dueunge eller Turteldue som Syndoffer til Præsten ved Åbenbaringsteltets Indgang;

7 og han skal frembære det for HE ENs Åsyn og skaffe hende Soning, så hun bliver ren efter sit Blodtab. Det er Loven om en Kvinde. der føder, hvad enten det er en Dreng eller en Pige.

8 Men hvis hun ikke evner at give et Lam, skal hun tage to Turtelduer eller Dueunger, en til Brændoffer og en til Syndoffer, og Præsten skal skaffe hende Soning, så hun bliver ren.


The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University