Dommere 5

Studovat vnitřní smysl

← Dommere 4   Dommere 6 →         

1 Da sang Debora og Barnk, Abinoams Søn, denne sang:

2 Frem stod Høvdinger i Israel, Folket gav villigt Møde, lover HE EN!

3 Hør, I Konger, lyt, I Fyrster: Synge vil jeg, Synge for HE EN, lovsynge HE EN, Israels Gud!

4 HE E, da du brød op fra Seir, skred frem fra Edoms Mark, da rystede Jorden, Himmelen drypped, Skyerne drypped af Vand;

5 Bjergene bæved for HE ENs Åsyn, for HE EN Israels Guds Åsyn!

6 I Sjamgars, Anats Søns, Dage, i Jaels Dage lå Vejene øde, vejfarende sneg sig ad afsides Stier;

7 der var ingen Fører i Israel mer, til jeg Debora stod frem, stod frem, en Moder i Israel.

8 Ofre til Gud hørte op, med Bygbrødet fik det en Ende. Så man vel Skjold eller Spyd hos Israels fyrretyve Tusind?

9 For Israels Førere slår mit Hjerte, for de villige af Folket! Lover HE EN!

10 I, som rider på rødgrå Æsler, I, som sidder på Tæpper, I, som færdes på Vejene, syng!

11 Hør, hvor de spiller mellem Vandtrugene! Der lovsynger de HE ENs Frelsesværk, hans Værk som Israels Fører. Da drog HE ENs Folk ned til Portene.

12 Op, op, Debora, op, op, istem din Sang! Barak, stå op! Fang dig Fanger, du Abinoams Søn!

13 Da drog Israel ned som Helte, som vældige Krigere drog HE ENs Folk frem.

14 Fra Efraim steg de ned i Dalen, din broder Benjamin var blandt dine Skarer. Fra Makir drog Høvedsmænd ned, fra Zebulon de, der bar Herskerstav;

15 Issakars Førere fulgte Debora, Naftali Baraks Spor, de fulgte ham ned i Dalen. Ved ubens Bække var Betænkelighederne store.

16 Hvorfor blev du mellem Foldene for at lytte til Hyrdernes Fløjter? Ved ubens Bække var Betænkelighederne store!

17 Gilead blev på hin Side Jordan, og Dan, hvi søgte han fremmed Hyre? Aser sad stille ved Havets Strand; han blev ved sine Vige.

18 Zebulon var et Folk, der vovede Livet, Naftali med på Markens Høje.

19 Kongerne kom, de kæmped; da kæmped Kana'ans Konger ved Ta'anak, ved Megiddos Vande de fanged ej Sølv som Bytte!

20 Fra Himmelen kæmped Stjernerne, fra deres Baner stred de mod Sisera!

21 Kisjon Bæk rev dem bort, Kisjons Bæk, den ældgamle Bæk. Træd frem, min Sjæl, med Styrke!

22 Da stampede Hestenes Hove under Heltenes jagende Fart.

23 "Forband", sagde HE ENs Engel "forband Meroz og dem, der bor deri! fordi de ikke kom HE EN til Hjælp kom HE EN til Hjælp som Helte!"

24 Velsignet blandt Kvinder være Jael, Keniten Hebers Hustru, Velsignet blandt Kvinder i Telte!

25 Han bad om Vand, hun gav ham Mælk, frembar Surmælk i kostbar Skål.

26 Med Hånden griber hun Pælen, med sin højre Arbejdshammeren, fælder Sisera, kløver hans Hoved, knuser, gennemborer hans Tinding.

27 For hendes Fødder han segned og faldt; der, hvor han segned, der lå han fældet!

28 Gennem Vinduet spejded Siseras Moder, gennem Gitteret stirred hun ud: "Hvi tøver hans Vogn med at komme? Hvi nøler hans Forspands Hovslag?"

29 Da svarer den klogeste af hendes Fruer, og selv hun giver sig samme Svar: "Sikkert de deler det vundne Bytte, en Pige eller to til Mands,

30 Bytte af spraglede Tøj er til Sisera, et broget Klæde eller to til hans Hals!"

31 Således skal alle dine Fjender forgå, HE E, men de, der elsker dig, skal være, som når Sol går op i sin Vælde! Derpå havde Landet o i fyrretyve År.

← Dommere 4   Dommere 6 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Judges 5      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Judges 5: The Song of Deborah.

This chapter is a song of victory, describing the events of Judges 4 in poetic and exuberant language. Throughout, there is a sense of exhorting the people to turn to the Lord and praise Him for the victory. Singing this kind of song was a customary way for Israel to rejoice after a major victory.

The spiritual meaning of singing has to do with our overall joy and affection for spiritual things: joy for what is true, for the Word, and for everything about the Lord. Affection is not merely knowing spiritual truths; it is our heart’s response to them, which goes far beyond words.

This is why the lyrics of sacred songs such as Judges Chapter 5 are very eloquent and passionate. They are not simply an account of what took place, but more an outburst of praise and gratitude in recounting the story. We experience the same inner ‘music’ when our heart feels a deep spiritual affection, and is stirred up with praise to the Lord. Just as Deborah and Barak sang after a battle, our songs of gratitude will generally be felt after the Lord delivers us from a period of temptation during regeneration (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 8265).

The song itself frequently acknowledges the Lord’s part in Israel’s victory:

In verse 4: “Lord, when you went out from Seir, when you marched from the field of Edom.”

In verse 11: “There they shall recount the righteous acts of the Lord for his villagers in Israel.”

And in verse 13: “Then the Lord came down for me against the mighty.”

These references serve to remind us that everything is the Lord’s doing. We must do what is good as though our actions make the difference, but we are to affirm that the Lord brings about all that is good. This acknowledgement allows us to act from free will, while still understanding the spiritual truth that all goodness comes from the Lord (Arcana Caelestia 9193).

This is emphasized through the song whenever Deborah praises her own actions, as well as those of Barak and Jael. For example:

In verse 7: “Village life ceased in Israel until I, Deborah, arose, a mother in Israel.”

In verse 12: “Awake, awake, Deborah! Awake, awake, sing a song! Arise, Barak, and lead your captives away, O son of Abinoam!”

And in verses 24-27, when Jael receives full praise for her actions.

Another theme in the song is a lament over those tribes which did not come to the aid of Israel, although only Issachar and Zebulun were called to battle. A town called Meroz is roundly cursed for failing to help. The name ‘Meroz’ comes from a verb meaning “to withdraw” or “to hide” (see Swedenborg’s work, Heaven and Hell 18). This lament reminds us that our intentions to serve the Lord and to fight our spiritual battles can be hindered by our own divided wills.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 627, 1675, 1679, 1756, 2709, 2781, 2851, ...

Apocalypse Revealed 51, 351, 354, 406, 501, 899


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 31, 72, 208, 355, 401, 422, 434, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 32:4, 35:22, 23, 24, 25

Exodus 15:1, 9

Tredje Mosebog 26:22

Numre 32:1, 6, 39

5 Mosebog 7:9, 32:17, 33:2

Joshua 10:10, 11, 12:21, 17:11

Dommere 2:12, 3:11, 31, 4:4, 17, 8:5, 6, 8, 10:4, 12:14, 15, 21:8

1 Samuel 13:19

2 Samuel 18:32, 22:1, 8, 23:4

2 Krønikebog 15:5, 17:16

Salmernes 19:6, 57:9, 68:9, 13, 71:15, 83:10, 92:10, 97:5, 103:2, 110:3, 146:2

Ordsprogene 4:18, 7:6

Song af Salomo 2:9

Esajas 9:2, 33:8, 63:19

Jeremias 19:4, 48:10

Daniel 12:3

Micah 1:4

Nahum 5

Matthew 13:43

Luke 1:28, 42

1 Korinter 2:9

Åbenbaring 12:11, 16:16

Významy biblických slov

sang
Every affection of the heart has a tendency to produce singing, and so it will produce anything relating to singing. The affection of the heart...

søn
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

hør
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

konger
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

lyt
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

synge
Every affection of the heart has a tendency to produce singing, and so it will produce anything relating to singing. The affection of the heart...

Israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Gud
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

Seir
'Seir,' as in Genesis 33:14, signifies the conjunction of spiritual and celestial things in the natural level, that is, the truth of faith with the...

Edoms
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

Mark
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

jorden
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

vand
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

Guds
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

søns
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dage
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

stier
'A path' denotes truths, and in the opposite sense, falsities.

skjold
'A shield' signifies defense which is trusted against evils and falsities. In respect to the Lord, it signifies defense, and in respect to people, confidence...

spyd
'A lancet' signifies truth.

tusind
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

hjerte
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

sidder
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

ned
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

benjamin
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

Makir
Machir' signifies the same as 'Manasseh' because Machir was the son of Manasseh.

store
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

jordan
The river Jordan separates the land of Canaan from the lands to the east. This separation represents the division of the human mind into an internal...

dan
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

Naftali
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

kom
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Megiddos
'Megiddo,' as in 2 Chronicles 3, signifies the same as Armageddon.

sølv
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

Sisera
Sisera, as in Judges 5:20, signifies falsity from evil destroying the church.

bæk
A 'stream' signifies aspects of intelligence.

sjæl
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

styrke
Strength' relates truth and falsity. Strength,' as in Luke 10:27, signifies the will and understanding extended to extremes. Strength,' as in Revelation 1:6, signifies divine...

sagde
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Engel
'A messenger' signifies communication.

bor
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

velsignet
The Lord is perfect love expressed as perfect wisdom. He created us so that He could love us, could give us love and wisdom of...

Kvinder
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

telte
'Tent' is used in the Word to signify the celestial and holy aspects of love, because in ancient time they performed holy worship in their...

mælk
Water represents true ideas about day-to-day life, and other drinks and liquids in general represent different forms of truth. Milk is a drink that contains...

hoved
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

fødder
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

faldt
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Siseras
Sisera, as in Judges 5:20, signifies falsity from evil destroying the church.

komme
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

svar
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

hals
'The neck' signifies influx and the communication of interior and exterior levels and the following conjunction. The inmost or third heaven has reference to the...

fjender
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

elsker
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

sol
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Blessings: Visions in Heaven
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Make Sun Shirts
Make a special shirt to help you remember that the Lord is sending you His love and hoping that you will use it to become a reflection of Him, sharing His love with the people around you.
Project | Ages 4 - 14

 Prayers for Adults: The Lord Is Our God
Activity | Ages over 18


The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University


Přeložit: