Dommere 5

Study

           

1 Da sang Debora og Barnk, Abinoams Søn, denne sang:

2 Frem stod Høvdinger i Israel, Folket gav villigt Møde, lover HE EN!

3 Hør, I Konger, lyt, I Fyrster: Synge vil jeg, Synge for HE EN, lovsynge HE EN, Israels Gud!

4 HE E, da du brød op fra Seir, skred frem fra Edoms Mark, da rystede Jorden, Himmelen drypped, Skyerne drypped af Vand;

5 Bjergene bæved for HE ENs Åsyn, for HE EN Israels Guds Åsyn!

6 I Sjamgars, Anats Søns, Dage, i Jaels Dage lå Vejene øde, vejfarende sneg sig ad afsides Stier;

7 der var ingen Fører i Israel mer, til jeg Debora stod frem, stod frem, en Moder i Israel.

8 Ofre til Gud hørte op, med Bygbrødet fik det en Ende. Så man vel Skjold eller Spyd hos Israels fyrretyve Tusind?

9 For Israels Førere slår mit Hjerte, for de villige af Folket! Lover HE EN!

10 I, som rider på rødgrå Æsler, I, som sidder på Tæpper, I, som færdes på Vejene, syng!

11 Hør, hvor de spiller mellem Vandtrugene! Der lovsynger de HE ENs Frelsesværk, hans Værk som Israels Fører. Da drog HE ENs Folk ned til Portene.

12 Op, op, Debora, op, op, istem din Sang! Barak, stå op! Fang dig Fanger, du Abinoams Søn!

13 Da drog Israel ned som Helte, som vældige Krigere drog HE ENs Folk frem.

14 Fra Efraim steg de ned i Dalen, din broder Benjamin var blandt dine Skarer. Fra Makir drog Høvedsmænd ned, fra Zebulon de, der bar Herskerstav;

15 Issakars Førere fulgte Debora, Naftali Baraks Spor, de fulgte ham ned i Dalen. Ved ubens Bække var Betænkelighederne store.

16 Hvorfor blev du mellem Foldene for at lytte til Hyrdernes Fløjter? Ved ubens Bække var Betænkelighederne store!

17 Gilead blev på hin Side Jordan, og Dan, hvi søgte han fremmed Hyre? Aser sad stille ved Havets Strand; han blev ved sine Vige.

18 Zebulon var et Folk, der vovede Livet, Naftali med på Markens Høje.

19 Kongerne kom, de kæmped; da kæmped Kana'ans Konger ved Ta'anak, ved Megiddos Vande de fanged ej Sølv som Bytte!

20 Fra Himmelen kæmped Stjernerne, fra deres Baner stred de mod Sisera!

21 Kisjon Bæk rev dem bort, Kisjons Bæk, den ældgamle Bæk. Træd frem, min Sjæl, med Styrke!

22 Da stampede Hestenes Hove under Heltenes jagende Fart.

23 "Forband", sagde HE ENs Engel "forband Meroz og dem, der bor deri! fordi de ikke kom HE EN til Hjælp kom HE EN til Hjælp som Helte!"

24 Velsignet blandt Kvinder være Jael, Keniten Hebers Hustru, Velsignet blandt Kvinder i Telte!

25 Han bad om Vand, hun gav ham Mælk, frembar Surmælk i kostbar Skål.

26 Med Hånden griber hun Pælen, med sin højre Arbejdshammeren, fælder Sisera, kløver hans Hoved, knuser, gennemborer hans Tinding.

27 For hendes Fødder han segned og faldt; der, hvor han segned, der lå han fældet!

28 Gennem Vinduet spejded Siseras Moder, gennem Gitteret stirred hun ud: "Hvi tøver hans Vogn med at komme? Hvi nøler hans Forspands Hovslag?"

29 Da svarer den klogeste af hendes Fruer, og selv hun giver sig samme Svar: "Sikkert de deler det vundne Bytte, en Pige eller to til Mands,

30 Bytte af spraglede Tøj er til Sisera, et broget Klæde eller to til hans Hals!"

31 Således skal alle dine Fjender forgå, HE E, men de, der elsker dig, skal være, som når Sol går op i sin Vælde! Derpå havde Landet o i fyrretyve År.

  

Exploring the Meaning of Dommere 5      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Judges 5: The Song of Deborah.

This chapter is a song of victory, describing the events of Judges 4 in poetic and exuberant language. Throughout, there is a sense of exhorting the people to turn to the Lord and praise Him for the victory. Singing this kind of song was a customary way for Israel to rejoice after a major victory.

The spiritual meaning of singing has to do with our overall joy and affection for spiritual things: joy for what is true, for the Word, and for everything about the Lord. Affection is not merely knowing spiritual truths; it is our heart’s response to them, which goes far beyond words.

This is why the lyrics of sacred songs such as Judges Chapter 5 are very eloquent and passionate. They are not simply an account of what took place, but more an outburst of praise and gratitude in recounting the story. We experience the same inner ‘music’ when our heart feels a deep spiritual affection, and is stirred up with praise to the Lord. Just as Deborah and Barak sang after a battle, our songs of gratitude will generally be felt after the Lord delivers us from a period of temptation during regeneration (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 8265).

The song itself frequently acknowledges the Lord’s part in Israel’s victory:

In verse 4: “Lord, when you went out from Seir, when you marched from the field of Edom.”

In verse 11: “There they shall recount the righteous acts of the Lord for his villagers in Israel.”

And in verse 13: “Then the Lord came down for me against the mighty.”

These references serve to remind us that everything is the Lord’s doing. We must do what is good as though our actions make the difference, but we are to affirm that the Lord brings about all that is good. This acknowledgement allows us to act from free will, while still understanding the spiritual truth that all goodness comes from the Lord (Arcana Caelestia 9193).

This is emphasized through the song whenever Deborah praises her own actions, as well as those of Barak and Jael. For example:

In verse 7: “Village life ceased in Israel until I, Deborah, arose, a mother in Israel.”

In verse 12: “Awake, awake, Deborah! Awake, awake, sing a song! Arise, Barak, and lead your captives away, O son of Abinoam!”

And in verses 24-27, when Jael receives full praise for her actions.

Another theme in the song is a lament over those tribes which did not come to the aid of Israel, although only Issachar and Zebulun were called to battle. A town called Meroz is roundly cursed for failing to help. The name ‘Meroz’ comes from a verb meaning “to withdraw” or “to hide” (see Swedenborg’s work, Heaven and Hell 18). This lament reminds us that our intentions to serve the Lord and to fight our spiritual battles can be hindered by our own divided wills.

    Studovat vnitřní smysl

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University


Přeložit: