Joshua 5

Studie

           |

1 Men da alle Amoriterkongerne vesten for Jordan og alle Kana'anæerkongerne ved Havet hørte, at HE EN havde ladet Jordans Vand tørre bort foran Israeliterne, indtil de var gået over, blev de slaget af ædsel og tabte Modet over for Israeliterne.

2 På den Tid sagde HE EN til Josua: "Lav dig Stenknive og omskær på ny Israeliterne!"

3 Da lavede Josua sig Stenknive og omskar Israeliterne ved Forhudshøjen.

4 Og dette var Grunden til, at Josua omskar dem: Alt Mandkøn af Folket, som drog ud af Ægypten, alle våbenføre Mænd, var døde undervejs i Ørkenen, efter at de var draget ud af Ægypten.

5 Hele Folket, som drog ud, havde nok været omskåret, men af det Folk, som var født i Ørkenen under Vandringen, efter at de var draget ud af Ægypten, var ingen blevet omskåret;

6 thi i fyrretyve År havde Israeliterne vandret i Ørkenen, indtil hele Folket, de våbenføre Mænd, som var draget ud af Ægypten, var døde, fordi de ikke havde adlydt HE ENs øst, hvorfor HE EN havde svoret, at han ikke vilde lade dem se det Land, HE EN havde tilsvoret deres Fædre at ville give os, et Land, der flyder med Mælk og Honning.

7 Men deres Børn, som han havde ladet træde i deres Sted, dem omskar Josua; thi de var uomskårne, eftersom de ikke var blevet omskåret under Vandringen.

8 Da så hele Folket var blevet omskåret, holdt de sig i o, hvor de var i Lejren, indtil de kom sig.

9 Men HE EN sagde til Josua: "I Dag har jeg bortvæltet Ægypternes Forsmædelse fra eder." Og han kaldte dette Sted Gilgal, som det hedder den Dag I Dag.

10 Medens Israeliterne lå i Lejr i Gilgal, fejrede de Påsken om Aftenen den fjortende Dag i Måneden på Jerikos Sletter;

11 og Dagen efter Påsken spiste de af Landets Afgrøde, usyrede Brød og ristet Korn;

12 selv samme Dag hørte Mannaen op, da de nu spiste af Landets Afgrøde; Israeliterne fik ikke Manna mer, men spiste det År af Høsten i Kana'ans Land.

13 Og det skete, medens Josua opholdt sig ved Jeriko, at han så op og fik Øje på en Mand, som stod foran ham med draget Sværd i Hånden. Josua gik da hen til ham og sagde: "Er du en af vore eller en af vore Fjender?"

14 Han svarede: "Ingen af Delene, jeg er Fyrsten over HE ENs Hær; lige nu er jeg kommet!" Da faldt Josua til Jorden på sit Ansigt og tilbad og sagde til ham: "Hvad har min Herre at sige sin Tjener?"

15 Og Fyrsten over HE ENs Hær svarede Josua: "Drag dine Sko af Fødderne, thi det Sted, du står på, er helligt!" Det gjorde Josua.

Scroll to see more.

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University