Joshua 14

Studie

              |

1 Følgende er de Landstrækninger, Israeliterne fik til Arvelod i Kana'ans Land, som Præsten Eleazar og Josua, Nuns Søn, og Overhovederne for de israelitiske Stammers Fædrenehuse tildelte dem

2 ved Lodkastning som deres Ejendom i Overensstemmelse med det Påbud, HE EN havde givet Moses om de halvtiende Stammer.

3 Thi Moses havde givet de halvtredje Stammer Arvelod hinsides Jordan; men Leviterne gav han ikke Arvelod iblandt dem.

4 Josefs Efterkommere udgjorde nemlig to Stammer, Manasse og Efraim; og Leviterne fik ikke Del i Landet, men kun Byer at bo i tillige med de tilhørende Græsmarker til deres Hjorde og Kvæg.

5 Hvad HE EN havde pålagt Moses, gjorde Israeliterne, og de udskiftede Landet.

6 Da trådte Judæerne frem for Josua i Gilgal, og Kenizziten Kaleb, Jefunnes Søn, sagde til ham: "Du ved, hvad det var, HE EN talede til den Guds Mand Moses i Kadesj Barnea om mig og dig.

7 Fyrretyve År gammel var jeg, dengang HE ENs Tjener Moses udsendte mig fra Kadesj Barnea for at udspejde Landet; og jeg aflagde ham Beretning efter bedste Overbevisning.

8 Men mine Brødre, som var draget med mig, gjorde Folket modløst, medens jeg viste HE EN min Gud fuld Lydighed.

9 Og Moses svor den Dag: Sandelig, det Land, din Fod har betrådt, skal være din og dine Efterkommeres Arvelod til evig Tid, fordi du har vist HE EN min Gud fuld Lydighed!

10 Og se, nu har HE EN opfyldt sit Ord og holdt mig i Live fem og fyrretyve År, siden dengang HE EN talede dette Ord til Moses, al den Tid Israel vandrede i Ørkenen, og se, jeg er nu fem og firsindstyve År.

11 Endnu den Dag i Dag er jeg rask og rørig som på hin Dag, da Moses udsendte mig; nu som da er min Kraft den samme til Kamp og til at færdes omkring.

12 Så giv mig da dette Bjergland, som HE EN dengang talede om; du hørte det jo selv. Thi der bor Anakiter der, og der er store, befæstede Byer; måske vil HE EN være med mig, så jeg kan drive dem bort, som HE EN har sagt!"

13 Da velsignede Josua ham, og han gav Kaleb, Jefunnes Søn, Hebron til Arvelod.

14 Derfor tilfaldt Hebron Kenizziten Kaleb, Jefunnes Søn,, som Arvelod, og den hører ham til den Dag i Dag, fordi han viste HE EN, Israels Gud, fuld Lydighed.

15 Men Hebron hed forhen Arbas By; han var den største Mand blandt Anakiterne. Og Landet fik o efter krigen.

Scroll to see more.

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University