Jeremias 29

Study

             

1 Følgende er indholdet af det brev, profeten Jeramias sendte fra Jerusalem til de Ældste, som var tilbage blandt de bortførte, og til Præsterne og Profeterne og alt Folket, som Nebukadnezar havde ført fra Jerusalem til Babel,

2 efter at Kong Jekonja, Herskerinden, Hofmændene, Judas og Jerusalems Fyrster, Kunsthåndværkerne og Smedene havde forladt Jerusalem,

3 ved Elasa, Sjafans Søn, og Gemarja, Hilkijas Søn, som kong Zedekias af Juda sendte til Babel, til Kong Nebukadnezar af Babel.

4 siger Hærskarers HE E, Israels Gud, til alle de landflygtige, som jeg førte fra Jerusalem til Babel:

5 Byg Huse og bo deri, plant Haver og spis deres Frugt,

6 tag eder Hustruer og avl Sønner og Døtre, tag Hustruer til eders Sønner og bortgift eders Døtre, at de kan føde Sønner og Døtre, bliv mange der og ikke færre;

7 og lad det Lands Vel, til hvilket jeg har ført eder, ligge eder på Sinde, og bed for det til HE EN; thi når det går det godt, går det også eder godt.

8 Thi så siger Hærskarers HE E, Israels Gud: Lad ikke de Profeter, som er iblandt eder, eller eders Spåmænd bilde eder noget ind, og lyt ikke til de Drømme, I drømmer;

9 thi Løgn profeterer de eder i mit Navn; jeg har ikke sendt dem, lyder det fra HE EN.

10 Thi så siger HE EN: Når halvfjerdsindstyve År er gået for Babel, vil jeg se til eder og på eder opfylde min Forjættelse om at føre eder tilbage hertil.

11 Thi jeg ved, hvilke Tanker jeg tænker om eder, lyder det fra HE EN, Tanker om Fred og ikke om Ulykke, at jeg må give eder Fremtid og Håb.

12 Kalder I på mig, vil jeg svare eder; beder I til mig, vil jeg høre eder;

13 leder I efter mig, skal I finde mig; såfremt I søger mig af hele eders Hjerte,

14 vil jeg lade mig finde af eder, lyder det fra HE EN, og vende eders Skæbne og sanke eder sammen fra alle de Folkeslag og alle de Steder, jeg har bortstødt eder til, lyder det fra HE EN, og føre eder tilbage til det Sted, fra hvilket jeg førte eder bort.

15 Men når I siger: "HE EN har opvakt os Profeter i Babel

16 Thi så siger HE EN om Kongen der sidderDavids Trone, og om alt Folket, der bor i denne By, eders Brødre, som ikke drog. i Landflygtighed med eder,

17 siger Hærskarers HE E: Se, jeg sender Sværd, Hunger og Pest over dem og gør dem som de usle Figener, der er for dårlige at spise;

18 jeg forfølger dem med Sværd, Hunger og Pest og gør dem til ædsel for alle Jordens iger, til Forbandelsesord, til Gru, Spot og Spe blandt alle de Folk, jeg bortstøder dem til,

19 til Straf fordi de ikke hørte mine Ord, lyder det fra HE EN, når jeg årle og silde sendte mine Tjenere Profeterne til dem, men de vilde ikke høre, lyder det fra HE EN.

20 Men hør dog HE ENs Ord, alle I landflygtige, som jeg sendte fra Jerusalem til Babel!

21 siger Hærskarers HE E, Israels Gud, om Aab, Kolajas Søn, og Zidkija, Maasejas Søn, som profeterer eder Løgn i mit Navn: Se, jeg giver dem i Kong Nebukadrezar af Babels Hånd, og han skal lade dem hugge ned for eders Øjne,

22 og de skal bruges af alle de landflygtige fra Juda i Babel til at forbande ved, idet man skal sige: "HE EN gøre med dig som med Zidkija og Aab, hvem Babels Konge lod stege i Ild!"

23 Thi de øvede dårskab i Israel og bedrev Hor med deres Landsmænds Kvinder og talte i mit Navn løgnagtige Ord, som jeg ikke havde bedt dem at tale; jeg ved det og kan vidne det, lyder det fra HE EN.

24 Til Nehelamiten Sjemaja skal du sige:

25 siger Hærskarers HE E, Israels Gud: Fordi du i dit eget Navn har sendt alt Folket i Jerusalem og Præsten Zefanja, Maasejas Søn, og alle Præsterne et så lydende Brev:

26 "HE EN har gjort dig til Præst i Præsten Jojadas Sted til i HE ENs Hus at have Opsyn med alle gale og Folk i profetisk Henrykkelse, hvilke du skal lægge i Blok og Halsjern.

27 Hvorfor skrider du da ikke ind mod Jeremias fra Anatot, der profeterer hos eder?

28 Nu har han kunnet sende Bud til os i Babel og ladet sige: Det trækker i Langdrag! Byg Huse og bo deri, plant Haver og spis deres Frugt!"

29 Dette Brev læste Præsten Zefanja for Profeten Jeremias.

30 Da kom HE ENs Ord til Jeremias således:

31 Send Bud til alle de landflygtige og sig: Så siger HE EN om Nehelamiten Sjemaja: Fordi Sjemaja har profeteret for eder, uden at jeg har sendt ham, og får eder til at slå Lid til Løgn,

32 derfor, så siger HE EN: Se, jeg hjemsøger Nehelamiten Sjemaja og hans Efterkommere; han skal ingen have, der bor iblandt eder og oplever den Lykke, jeg giver eder, lyder det fra HE EN, fordi han har prædiket Frafald fra HE EN.

  

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University