Jeremias 23

Studovat vnitřní smysl

           

1 Ve Hyrderne, der ødelægger og adsplitter de får jeg græsser, lyder det fra HE EN.

2 Derfor, så siger HE EN, Israels Gud, til de Hyrder, som vogter mit Folk: Da I har adsplittet og spredt mine Får og ikke taget eder af dem, vil jeg nu tage mig af eder for eders onde Gerningers Skyld, lyder det fra HE EN.

3 Men dem, der er tilovers af mine Får, vil jeg sanke sammen fra alle de Lande, til hvilke jeg har bortstødt dem, og føre dem tilbage til deres Græsgange, og de skal blive frugtbare og mangfoldige.

4 Da vil jeg sætte Hyrder over dem, og de skal vogte dem; og de skal ikke mere frygte eller ræddes og ingen skal savnes, lyder det fra HE EN.

5 Se, Dage skal komme, lyder det fra HE EN, da jeg opvækker David en retfærdig Spire, og han skal herske som Konge og handle viselig og øve et og etfærd i Landet.

6 I hans Dage skal Juda frelses og Israel bo trygt. Og det Navn, man skal give ham er: HE EN vor etfærdighed.

7 Se, derfor skal Dage komme, lyder det fra HE EN, da det ikke mere hedder: "Så sandt HE EN lever, der førte Israeliterne op fra Ægypten!"

8 men: "Så sandt HE EN lever, der førte og bragte Israels Huss Afkom op fra Nordens Land og fra alle de Lande, til hvilke han havde bortstødt dem!" Og de skal bo i deres Land.

9 Om Profeterne. Mit Hjerte er knust i Brystet, hvert Ledemod er slapt, jeg er som en drukken, en Mand, overvældet af Vin, for HE ENs Skyld, for hans hellige Ords Skyld.

10 Thi Landet er fuldt af Horkarle, og under Forhandelse, sørger Landet, Ørkenens Græsgange visner. Man haster til det, som er ondt, og er stærk i Uret.

11 Thi både Profet og Præst er vanhellig, selv i mit Hus har jeg mødt deres Ondskab, lyder det fra HE EN.

12 Derfor bliver deres Vej det, som slibrige Stier, i Mørke stødes de ud og snubler deri. Thi Ulykke sender jeg over dem, Hjemsøgelsens År, så lyder det fra HE EN.

13 Hos Samarias Profeter så jeg slemme Ting; ved Baal profetered de og vildledte Israel, mit Folk.

14 Hos Jerusalems Profeter så jeg grufulde Ting: de horer og vandrer i Løgn, de styrker de ondes Hænder, så de ikke vender om enhver fra sin Ondskab. Som Sodoma er de mig alle, dets Folk som Gomorra.

15 Derfor, så siger Hærskarers HE E om Profeterne: Se, jeg giver dem Malurt at spise og Giftvand at drikke; thi fra Jerusalems Profeter udgår Vanhelligelse over hele Landet.

16 siger Hærskarers HE E: Hør ikke Profeternes Ord, når de profeterer for eder; de dårer eder kun. Deres eget Hjertes Syn fremfører de, ikke Ord fra HE ENs Mund.

17 De siger til dem, der ringeagter HE ENs Ord: "Det skal gå eder vel!" og til enhver, som vandrer i sit Hjertes Stivsind: "Der skal ikke ske eder noget ondt!"

18 Thi hvem stod i HE ENs fortrolige åd, så han så og hørte hans Ord, hvem lyttede til hans Ord og hørte det?

19 Se, HE ENs Stormvejr, Vreden, er brudt frem, et hvirvlende Stormvejr; det hvirvler over de gudløses Hoved.

20 HE ENS Vrede lægger sig ikke, før han har udført og fuldbyrdet sit Hjertes Tanker; i de sidste Dage skal I forstå det.

21 Jeg har ej sendt Profeterne, alligevel løber de, jeg talede ikke til dem, og dog profeterer de.

22 Hvis de står i mit fortrolige åd og hører mine Ord, så lad dem vende mit Folk fra deres onde Vej og deres Gerningers Ondskab.

23 Er jeg kun en Gud i det nære, så lyder det fra HE EN, og ikke en Gud i det fjerne?

24 Kan nogen krybe i Skjul, så jeg ikke ser ham? lyder det fra HE EN. Er det ikke mig, der fylder Himmel og Jord? lyder det fra HE EN.

25 Jeg har hørt, hvad Profeterne, der profeterer Løgn i mit Navn, siger: "Jeg har drømt, jeg har drømt!"

26 Hvor længe skal det vare? Har Profeterne, som profeterer Løgn og deres Hjertes Svig, mon i Sinde

27 og higer de efter at få mit Folk til at glemme mit Navn ved de Drømme, de meddeler hverandre, ligesom deres Fædre glemte mit Navn over Baal?

28 Den Profet, som har en Drøm, meddele sin Drøm, men den, hos hvem mit Ord er, tale mit Ord i Sandhed! Hvad har Strå med Kærne at gøre? lyder det fra HE EN.

29 Er ikke mit Ord som Ild, lyder det fra HE EN, og som en Hammer, der knuser Fjelde?

30 Se, derfor kommer jeg over Profeterne, lyder det fra HE EN, de, som stjæler mine Ord fra hverandre.

31 Se, jeg kommer over Profeterne, lyder det fra HE EN, de, som taler af sig selv og dog siger: "Så lyder def fra HE EN."

32 Se, jeg kommer over Profeterne, som profeterer og udspreder Løgnedrømme, lyder det fra HE EN, og vildleder mit Folk med deres Løgne og Pralen, og jeg har ikke sendt dem eller givet dem nogen Befaling; de bringer ikke dette Folk nogen Hjælp, lyder det fra HE EN.

33 Når dette Folk eller en Profet eller Præst spørger dig: "Hvad er HE ENs Byrde?" skal du svare: "Byrden er I, men jeg kaster eder af," lyder det fra HE EN.

34 Og Profeten, Præsten og Folket, som siger "HE ENs Byrde", den Mand og hans Hus vil jeg hjemsøge.

35 Således skal I sige til hverandre, Mand til Mand: "Hvad svarede HE EN?" og: "Hvad talede HE EN?"

36 Men om HE ENs Byrde må I ikke mere tale, thi Byrden for enhver skal være hans eget Ord. Og I laver om på den levende Guds, Hærskarers HE Es, vor Guds, Ord.

37 Således skal du sige til Profeten: "Hvad svarede HE EN?" og: "Hvad talede HE EN?"

38 Og dersom I siger: "HE ENs Byrde" derfor, så siger HE EN: Fordi I siger dette Ord: "HE ENs Byrde", skønt jeg sendte eder det Bud: "I må ikke sige "HE ENs Byrde!"

39 se, derfor vil jeg løfte eder op og kaste eder og den By, jeg gav eder og eders Fædre, bort fra mit Åsyn

40 og pålægge eder evig Skændsel og Spot, som aldrig glemmes.

  

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2534, 3698

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 89


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 290, 415, 566, 612, 983, 1025, 1736, ...

Apocalypse Revealed 8, 32, 44, 58, 81, 86, 134, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100, 120

Conjugial Love 81

Divine Love and Wisdom 38

Doctrine of the Lord 4, 6, 19, 38, 39, 53, 64

Doctrine of the Sacred Scripture 51, 85

Doctrine of Life 79

Heaven and Hell 216

True Christian Religion 30, 51, 82, 93, 95, 137, 158, ...

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 284


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 102, 141, 293, 304, 313, 376, 411, ...

On the Athanasian Creed 29

Canons of the New Church 43

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

De Domino 39

An Invitation to the New Church 35

Marriage 30, 51, 82, 93, 95

Scriptural Confirmations 2, 4, 21, 50

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 13:13, 19:24, 25

Exodus 9:26, 32:34

Tredje Mosebog 26:9

5 Mosebog 8:11, 14, 18, 18:20, 29:18, 30:3, 33:28

2 Samuel 23:3

1 Konger 18:19, 20, 22:11, 14, 16

2 Konger 23:27

2 Krønikebog 6:18, 18:5

Ezra 10:18

Job 21:22, 22:13

Salmernes 35:6, 45:5, 85:9, 99:4, 139:7, 8

Ordsprogene 1:27, 4:19

Esajas 1:10, 3:8, 4:2, 9:5, 6, 11:1, 11, 14:24, 21:10, 32:1, 18, 33:5, 40:13, 43:5, 6, 45:24, 52:13

Jeremias 2:8, 32, 3:15, 4:11, 5:7, 8, 12, 14, 30, 6:13, 30, 7:15, 24, 30, 8:12, 9:2, 14, 10:10, 21, 11:15, 23, 12:4, 13:16, 14:13, 14, 16:14, 15, 17, 17:10, 20:11, 22:22, 23:13, 32, 25:31, 32, 34, 28:15, 17, ...

Klagesangene 4:6

Ezekiel 12:21, 13:3, 13, 22, 16:52, 17:22, 21:10, 22:25, 34:1, 11, 16, 25, 27, 36:11, 35, 37:21, 44:10

Hoseas 4:11, 12

Joel 3:5

Amos 9:3

Micah 1:5, 2:12, 3:11, 4:4, 5:3, 7:15

Zefanias 3:3, 4, 13, 20

Zakarias 1:6, 3:8, 10:3, 11:15, 14:11

Matthew 7:15, 12:36, 22:42

Luke 1:32, 70, 4:32

John 10:1, 8

Apostlenes handlinger 1:6, 17:27, 20:29

Romerne 1:3, 11:34

2 Korintere 6:14

Efeserne 4:10

Filipperne 3:9

Hebræerne 1:8, 4:12, 13, 7:2

2 Peter 2:1, 12

1 John 4:1

Jude 1:7

Významy biblických slov

får
It’s pretty easy for most people to read the Bible and get a sense for what “sheep” means without any help. They are simple, peaceful,...

siger
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Gud
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

hyrder
The Writings tell us that shepherds represent those who lead and teach others, using knowledge and true ideas to help people reach the goodness of...

spredt
The meaning of "scatter" in the Bible is relatively literal, but it is used in regard to spiritual things, not natural ones. So to "scatter"...

tilbage
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

se
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

dage
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

komme
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

david
David is one of the most significant figures in the Bible. He was a musician, one of history’s greatest poets, the boy warrior who killed...

retfærdig
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

konge
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

navn
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

hjerte
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

mand
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

vin
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

hellige
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

profet
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ondskab
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

vej
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

profeter
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

Baal
Baalim and her lovers (Hosea 2:13) signify those things which belong to the natural man, and are loved; such as the lusts and falsities thence...

vandrer
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

hænder
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Sodoma
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

malurt
'Wormwood' signifies infernal falsity because of its intense bitterness, which makes meat and drink awful. 'Waters of wormwood' signifies falsities of evil.

spise
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

hør
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

ord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

profeterer
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

mund
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

stod
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

hoved
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

vrede
Anger is an emotion so common to people that it requires no definition. However a couple of points of interest can be raised. 1) The...

sendt
'To send' signifies revealing.

himmel
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

jord
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

hørt
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

glemme
To forget, in the internal sense, signifies nothing else but removal and apparent privation.

drømme
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

fædre
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

glemte
To forget, in the internal sense, signifies nothing else but removal and apparent privation.

drøm
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

tale
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

strå
The word 'straw,' as in Genesis 24:25, signifies scientific truths, because it is food for camels. Straw,' as in Isaiah 11:6, signifies the Word in...

ild
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

Hammer
'A hammer,' as mentioned in Jeremiah 23:29, signifies the truth of faith in the outermost parts.

stjæler
In a natural sense, the commandment 'Thou shalt not steal,' in Exodus 20:15, means, according to the letter, not stealing, robbing, or committing piracy in...

byrde
A burden (Jer. 17:4) signifies that which is from the proprium of man.

sige
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

levende
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

Guds
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

by
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

evig
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Branch of Righteousness
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jeremiah Buys a Field
Activity | Ages 11 - 14


The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University


Přeložit: