Hoseas 3

Studie

           |

1 Og HE EN sagde til mig: "Gå atter hen og elsk en kvinde, som har Elskere - og boler, ligesom HE EN elsker Israeliterne, endskønt de vender sig til fremmede Guder og elsker osinkager."

2 Så købte jeg mig hende for femten Sekel Sølv og en Homer og en Letek Byg.

3 Og jeg sagde til hende: "I lang Tid skal du vente på mig; du må ikke bedrive Hor eller tilhøre nogen Mand; heller ikke jeg vil komme til dig."

4 Thi i lang Tid skal Israeliterne vente uden Konge og Fyrste, uden Slagtoffer og, Stenstøtte, uden Efod og Husgud.

5 Siden skal Israeliterne omvende sig og søge HE EN deres Gud og David, deres Konge, og bævende komme til HE EN og hans Velsignelse i de sidste Dage.


The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University