Haggaj 1

Study

             

1 I Kong Darius's andet egeringsår på den første Dag i den sjette Måned kom HE ENs Ord ved Profeten Haggaj således: Sig til Judas Statholder Zerubbabel, Sjealtiels Søn, og til Ypperstepræsten Josua, Jozadaks Søn:

2 siger Hærskarers HE E: Dette Folk siger: "Endnu er det ikke Tid at bygge HE ENs Hus."

3 Og HE ENs Ord kom ved Profeten Haggaj således:

4 Er det da Tid for eder at bo i Huse med træklædte Vægge, når dette Hus ligger øde?

5 Derfor, så siger Hærskarers HE E: Læg Mærke til, hvorledes det går eder!

6 I sår meget, men bringer lidet i Hus; I spiser, men mættes ikke; I drikker, men får ikke Tørsten slukket; I klæder eder på, men bliver ikke varme; og Daglejerens Løn går i en hullet Pung.

7 siger Hærskarers HE E: Læg Mærke til, hvorledes det går eder!

8 Gå op i Bjergene, hent Tømmer og byg Templet, så jeg kan have Glæde deraf og blive æret, siger HE EN.

9 I venter rig Høst, men det bliver kun til lidt; og når I bringer det i Hus, blæser jeg derpå. Hvorfor? lyder det fra Hærskarers HE E. Fordi mit Hus ligger øde, medens enhver af eder har travlt med sit eget Hus.

10 Derfor holder Himmelen sin Dug og Jorden sin Afgrøde tilbage;

11 og jeg har kaldt Tørke hid over Land og Bjerge, over Korn, Most og Olie, over alt, hvad Jorden frembringer, over Folk og Fæ, over alt, hvad Hænder virker.

12 Og Zerubbabel, Sjaltiels Søn, og Ypperstepræsten Josua, Jozadaks Søn, og hele esten af Folket adlød HE EN deres Guds øst og Profeten Haggajs Ord, eftersom HE EN havde sendt ham til dem, og Folket frygtede HE EN.

13 Da sagde Haggaj, HE ENs Sendebud, i HE ENs Ærinde til Folket: Jeg er med eder, lyder det fra HE EN.

14 Og HE EN vakte Ånden i Judas Statholder Zerubbabel, Sjaltiels Søn, og i Ypperstepræsten Josua, Jozadaks Søn, og i hele esten at Folkef, så de kom og tog fat på Arbejdet med deres Guds, Hærskarers HE Es, Hus

15 på den fire og tyvende Dag i den sjette Måned i Kong Darius's andet egeringsår.

Scroll to see more.

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University