Genesis 10

Study

           

1 Dette er Noas Sønner, Sem, Kam og Jafets Slægtebog. Efter Vandfloden fødtes der dem Sønner.

2 Jafets Sønner: Gomer, Magog. Madaj, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras.

3 Gomers Sønner: Asjkenaz, ifaf og Togarma.

4 Javans Sønner: Elisja, Tarsis. Kittæerne og odosboerne;

5 fra dem nedstammer de fjerne Strandes Folk. Det var Jafets Sønner i deres Lande, hver med sit Tungemål, efter deres Slægter og i deres Folkeslag.

6 Kams Sønner: Kusj, Mlizrajim, Put og Hana'an.

7 Kusj's Sønner: Seba, Havila, Sabta, a'ma og Sabteka. a'mas Sønner: Saba og Dedan.

8 Og Kusj avlede Nimrod, som var den første Storhersker på Jorden.

9 Han var en vældig Jæger for HE ENs Øjne; derfor siger man: "En vældig Jæget for HE ENs Øjne som Nimrod."

10 Fra først af omfattede hans ige Babel, Erelk, Akkad og Kalne i Sinear;

11 fra dette Land drog han til Assyrien og byggede Nineve, ehobot- Ir, Kela

12 og esen mellem Nineve og Kela, det er den store By.

13 Mizrajim avlede Luderne,Anamerne, Lehaberne, Naftuherne,

14 Patruserne, Kasluherne, fra hvem Filisterne udgik, og Kaftorerne.

15 Kana'an avlede Zidon, hans førstefødte, Het,

16 Jebusiterne, Amoriterne, Girgasjiterne,

17 Hivviterne, Arkiterne, Siniterne,

18 Arvaditerne, Zemariterne og Hamatiterne; men senere bredte Kana'anæernes Slægter sig,

19 så at Kana'anæernes Område strakte sig fra Zidon i etning af Gerar indtil Gaza, i etning af Sodoma, Gomorra, Adma,og Zebojim indtil Lasja.

20 Det var Kams Sønner efter deres Slægter og Tungemål i deres Lande og Folk.

21 Men også Sem, alle Ebersønnernes Fader, Jafets ældste Broder, fødtes der Sønner.

22 Sems Sønner: Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram.

23 Arams Sønner: Uz, Hul, Geter og Masj.

24 Arpaksjad avlede Sjela; Sjela avlede Eber;

25 Eber fødtes der to Sønner; den ene hed Peleg, thi på hans Tid adsplittedes Jordens Befolkning, og hans Broder hed Joktan.

26 Joktan avlede Almodad, Sjelef, Hazarmavet, Jera,

27 Hadoram, Uzal, Dikla,

28 Obal, Abimael, Saba,

29 Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans Sønner,

30 og deres Bosteder strækker sig fra Mesja i etning af Sefar, Østens Bjerge.

31 Det var Sems Sønner efter deres Slægter og Tungemål i deres Lande og Folk.

32 Det var Noas Sønners Slægter efter deres Nedstamning, i deres Folk; fra dem nedstammer Folkene, som efter Vandfloden bredte sig på Jorden.

  

Exploring the Meaning of Genesis 10      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

In his exegesis, or explanation, of the kinds of religious thinking that the various people represent, Swedenborg provides some insight into human history, and into patterns of thought in our own lives, too.

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia":

AC 1130. The subject treated of throughout this whole chapter is the Ancient Church, and its propagation (verse 1).

AC 1131. They who had external worship corresponding to internal are the "sons of Japheth" (verse 2). They who had worship more remote from internal are the "sons of Gomer and Javan" (verses 3, 4). And they who had worship still more remote are the "isles of the nations" (verse 5).

AC 1132. They who cultivated knowledges, memory-knowledges, and rituals, and separated them from things internal, are the "sons of Ham" (verse 6). They who cultivated the knowledges of spiritual things are the "sons of Cush;" and they who cultivated the knowledges of celestial things are the "sons of Raamah" (verse 7).

AC 1133. Those treated of who have external worship in which are interior evils and falsities, "Nimrod" being such worship (verses 8, 9). The evils in such worship (verse 10). The falsities in such worship (verses 11, 12).

AC 1134. Concerning those who form for themselves new kinds of worship out of memory-knowledges by means of reasonings (verses 13, 14); and concerning those who make mere memory-knowledge of the knowledges of faith (verse 14).

AC 1135. Concerning external worship without internal, which is "Canaan," and the derivations of this worship (verses 15 to 18); and its extension (verses 19, 20).

AC 1136. Concerning internal worship, which is "Shem," and its extension even to the second Ancient Church (verse 21). Concerning internal worship and its derivations, which being from charity, are derivations of wisdom, of intelligence, of memory-knowledge, and of knowledges, which are signified by the "nations" (verses 22 to 24).

AC 1137. Concerning a certain church which arose in Syria, instituted by Eber, which is to be called the second Ancient Church, the internal worship of which is "Peleg," the external "Joktan" (verse 25). Its rituals are the nations named in verses 26 to 29. The extension of this church (verse 30).

AC 1138. That there were different kinds of worship in the Ancient Church, in accordance with the genius of each nation (verses 31, 32).

    Studovat vnitřní smysl

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University


Přeložit: