Genesis 10

Studovat vnitřní smysl

Danish         

← Genesis 9   Genesis 11 →

1 Dette er Noas Sønner, Sem, Kam og Jafets Slægtebog. Efter Vandfloden fødtes der dem Sønner.

2 Jafets Sønner: Gomer, Magog. Madaj, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras.

3 Gomers Sønner: Asjkenaz, ifaf og Togarma.

4 Javans Sønner: Elisja, Tarsis. Kittæerne og odosboerne;

5 fra dem nedstammer de fjerne Strandes Folk. Det var Jafets Sønner i deres Lande, hver med sit Tungemål, efter deres Slægter og i deres Folkeslag.

6 Kams Sønner: Kusj, Mlizrajim, Put og Hana'an.

7 Kusj's Sønner: Seba, Havila, Sabta, a'ma og Sabteka. a'mas Sønner: Saba og Dedan.

8 Og Kusj avlede Nimrod, som var den første Storhersker på Jorden.

9 Han var en vældig Jæger for HE ENs Øjne; derfor siger man: "En vældig Jæget for HE ENs Øjne som Nimrod."

10 Fra først af omfattede hans ige Babel, Erelk, Akkad og Kalne i Sinear;

11 fra dette Land drog han til Assyrien og byggede Nineve, ehobot- Ir, Kela

12 og esen mellem Nineve og Kela, det er den store By.

13 Mizrajim avlede Luderne,Anamerne, Lehaberne, Naftuherne,

14 Patruserne, Kasluherne, fra hvem Filisterne udgik, og Kaftorerne.

15 Kana'an avlede Zidon, hans førstefødte, Het,

16 Jebusiterne, Amoriterne, Girgasjiterne,

17 Hivviterne, Arkiterne, Siniterne,

18 Arvaditerne, Zemariterne og Hamatiterne; men senere bredte Kana'anæernes Slægter sig,

19 så at Kana'anæernes Område strakte sig fra Zidon i etning af Gerar indtil Gaza, i etning af Sodoma, Gomorra, Adma,og Zebojim indtil Lasja.

20 Det var Kams Sønner efter deres Slægter og Tungemål i deres Lande og Folk.

21 Men også Sem, alle Ebersønnernes Fader, Jafets ældste Broder, fødtes der Sønner.

22 Sems Sønner: Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram.

23 Arams Sønner: Uz, Hul, Geter og Masj.

24 Arpaksjad avlede Sjela; Sjela avlede Eber;

25 Eber fødtes der to Sønner; den ene hed Peleg, thi på hans Tid adsplittedes Jordens Befolkning, og hans Broder hed Joktan.

26 Joktan avlede Almodad, Sjelef, Hazarmavet, Jera,

27 Hadoram, Uzal, Dikla,

28 Obal, Abimael, Saba,

29 Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans Sønner,

30 og deres Bosteder strækker sig fra Mesja i etning af Sefar, Østens Bjerge.

31 Det var Sems Sønner efter deres Slægter og Tungemål i deres Lande og Folk.

32 Det var Noas Sønners Slægter efter deres Nedstamning, i deres Folk; fra dem nedstammer Folkene, som efter Vandfloden bredte sig på Jorden.

← Genesis 9   Genesis 11 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 10      

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

See Secrets of Heaven 1130, and The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 470, 482, 737, 1020, 1093, 1155, 1156, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 357, 406, 455

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:13, 5:32, 9:18, 19, 10:5, 25, 32, 11:2, 8, 9, 10, 15:16, 23:3

Numre 24:24

5 Mosebog 2:23, 32:8

Joshua 9:7

Dommere 6:4

1 Samuel 13:18, 26:6

1 Konger 9:28

1 Krønikebog 1:1, 4, 8, 17

2 Krønikebog 14:12

Esther 10:1

Job 1:1, 15

Esajas 10:9, 11:11, 21:2, 23:1, 11, 12, 66:19

Jeremias 46:9, 47:4, 51:27

Ezekiel 27:6, 8, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 38:2, 6

Daniel 1:2, 11:30

Jonah 1:2

Nahum 1

Zakarias 5:11

Významy biblických slov

sønner
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Sem
'Shem,' as in Genesis 10:21, signifies the ancient church in general.

efter
According to Swedenborg, time and space don’t exist in spiritual reality; they are purely natural things that exist only on the physical plane. This means...

Gomer
‘Gomer’ denotes those who are in outward worship.

Magog
'Magog' signifies people in external natural worship.

Tiras
'Tiras,' as in Genesis 10:2, was one of the nations practicing external worship corresponding with internal. These nations, in an internal sense, signify several doctrines,...

Havila
'Havilah,' as mentioned in Genesis 10:28, signifies a ritual of the church called Eber. 'The land of Havilah,' as mentioned in Genesis 2:11, signifies the...

Dedan
Dedan (Gen. 10) signifies the knowledges of celestial things of an inferior order, such as consist in ritual observances. Dedan, in Jer. 49:8 signifies rituals...

avlede
To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...

Nimrod
'Nimrod,' as in Genesis 10, signifies people who make internal worship external by depending upon external worship alone.

jorden
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

siger
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

først
In the Word, "beginning" doesn't just mean the beginning of something in time. In the inner sense, it means the initial phase of a spiritual...

Land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

byggede
To build something generally means to put together a variety of simpler pieces to make a useful and more complex structure, as to build a...

Kela
Calah (Gen. 10:12) signifies falsity derived from evil lusts.

store
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

by
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

Mizrajim
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

Luderne
'Lydians,' as in Jeremiah 46:8, signify fact based rituals.

Lehaberne
'Lehabim' signify the rituals of external worship, from a merely scientific perspective.

Naftuherne
'Naphtuhim' signify external rituals of worship.

førstefødte
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

Hivviterne
The Hivites' represent those who were in idolatry, but in which there was something of good.

Gerar
Gerar, as in Genesis 10:19, signifies those things which are revealed concerning faith.

gaza
Gaza (or Azzah) signifies things revealed concerning charity.

Sodoma
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

Elam
Elam, mentioned in Isaiah 21:1, signifies faith originating in charity, consequently, the internal church. Elam, in Jeremiah 49:34, (Jer. 49:34), signifies the falsification of doctrine....

Lud
'Lud,' as in Genesis 10:22, signifies the knowledge of truth.

Aram
'Syria,' as in Ezekiel 27:16, signifies the church regarding knowledges of truth and good.

hul
'Hul' signifies so many several kinds of knowledges derived from the knowledges of good.

to
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

Peleg
'Peleg,' as in Genesis 10:25, signifies the internal worship of the ancient church called Eber. Peleg,' as in Genesis 11:16, being mentioned as the son...

Joktan
Joktan,' as in Genesis 10:25, signifies the external worship in the church called Eber.

Almodad
Almodad (Genesis 10:26) was a ritual of the ancient church amongst the posterity of Eber.

hadoram
Hadoram, as mentioned in Genesis 27, signifies a ritual of the church called 'Eber.'

Obal
'Obal,' as in Genesis 10:28, signifies a ritual of the church called Eber.

Abimael
Abimael (Gen 10:28), represents the ritual of the church called Eber.

Sefar
'Sephar,' as in Genesis 10:30, signifies good.

bjerge
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...


Přeložit: