Exodus 9

Studovat vnitřní smysl

Danish         

← Exodus 8   Exodus 10 →

1 Derpå sagde HE EN til Moses: "Gå til Farao og sig til ham: Så siger HE EN, Hebræernes Gud: Lad mit Folk rejse, for at de kan dyrke mig!

2 Men hvis du vægrer dig ved at lade dem rejse og bliver ved med at holde dem fast,

3 se, da skal HE ENs Hånd komme over dit Kvæg på Marken, over Hestene, Æslerne og Kamelerne, Hornkvæget og Småkvæget med en såre forfærdelig Pest.

4 Og HE EN skal sætte Skel mellem Israels Kvæget og Ægypterens Kvæg, så der ikke skal dø noget af, hvad der tilhører Israeliterne."

5 Og HE EN satte en Tidsfrist, idet han sagde: "I Morgen skal HE EN lade dette ske i Landet."

6 Den følgende Dag lod HE EN det så ske, og alt Ægypternes Kvæg døde, men af Israeliternes Kvæg døde ikke et eneste Dyr.

7 Farao sendte da Bud, og se, ikke et eneste Dyr af Israeliternes Kvæg var dødt. Men Faraos Hjerte blev forhærdet, og han lod ikke Folket rejse.

8 Derpå sagde HE EN til Moses og Aron: "Tag begge eders Hænder fulde af Sod fra Smelteovnen, og Moses skal kaste det i Vejret i Faraos Påsyn!

9 Så skal det blive til en Støvsky over hele Ægypten og til Betændelse, der bryder ud i Bylder på Mennesker og Kvæg i hele Ægypten!"

10 Da tog de Sod fra Smelteovnen og trådte frem for Farao, og Moses kastede det i Vejret; og det blev til Betændelse, der brød ud i Bylder på Mennesker og Kvæg.

11 Og Koglerne kunde ikke holde Stand over for Moses på Grund af Betændelsen, thi Betændelsen angreb Koglerne såvel som alle de andre Ægyptere.

12 Men HE EN forhærdede Faraos Hjerte, så han ikke hørte på dem, således som HE EN havde sagt til Moses.

13 Derpå sagde HE EN til Moses: "Træd i Morgen tidlig frem for Farao og sig til ham: Så siger HE EN, Hebræernes Gud: Lad mit Folk rejse, for at de kan dyrke mig!

14 Thi denne Gang vil jeg sende alle mine Plager mod dig selv og mod dine Tjenere og dit Folk, for at du kan kende, at der er ingen som jeg på hele Jorden.

15 Thi ellers havde jeg nu udrakt min Hånd for at ramme dig og dit Folk med Pest, så du blev udryddet fra Jordens Overflade;

16 dog derfor har jeg ladet dig blive i Live for at vise dig min Magt, og for at mit Navn kan blive forkyndt på hele Jorden.

17 Endnu stiller du dig i Vejen for mit Folk og vil ikke lade det rejse.

18 Se, jeg lader i Morgen ved denne Tid et frygteligt Haglvejr bryde løs, hvis Lige ikke har været i Ægypten, fra den Dag det blev til og indtil nu.

19 Derfor må du sørge for at bringe dit Kvæg og alt, hvad du har på Marken, i Sikkerhed! Thi alle Mennesker og Dyr, der befinder sig på Marken og ikke er kommet under Tag, skal rammes af Haglen og omkomme."

20 De blandt Faraos Tjenere, der frygtede HE ENs Ord, bragte nu deres Trælle og Kvæg under Tag;

21 men de, der ikke lagde sig HE ENs Ord på Hjerte, lod deres Trælle og Kvæg blive ude på Marken.

22 Da sagde HE EN til Moses: " æk din Hånd op mod Himmelen, så skal der falde Hagl i hele Ægypten på Mennesker og Dyr og på alle Markens Urter i Ægypten!"

23 Da rakte Moses sin Stav op mod Himmelen, og HE EN sendte Torden og Hagl; Ild for ned mod Jorden, og HE EN lod Hagl falde over Ægypten;

24 og der kom et Haglvejr, med Ildsluer flammende mellem Haglen, så voldsomt, at dets Lige aldrig havde været nogetsteds i Ægypten, siden det blev befolket;

25 og i hele Ægypten slog Haglen alt ned, hvad der var på Marken, både Mennesker og Kvæg, og alle Markens Urter slog Haglen ned, og alle Markens Træer knækkede den;

26 kun i Gosen, hvor Israeliterne boede, faldt der ikke Hagl.

27 Da sendte Farao Bud efter Moses og Aron og sagde til dem: "Denne Gang har jeg syndet; HE EN har et, og jeg og mit Folk har Uret;

28 gå i Forbøn hos HE EN, at det nu må være nok med Guds Torden og Haglvejret, så vil jeg lade eder rejse, og I skal ikke blive længer!"

29 Moses svarede ham: "Så snart jeg kommer ud af Byen, skal jeg udbrede mine Hænder mod HE EN; så skal Tordenen høre op, og Haglen skal ikke falde mere, for at du kan kende, at Jorden tilhører HE EN."

30 Dog, jeg ved, at du og dine Tjenere endnu ikke frygter for Gud HE EN."

31 Hørren og Byggen blev slået ned, thi Byggen stod i Aks, og Hørren i Blomst;

32 derimod blev Hveden og Spelten ikke slået ned, thi de modnes senere.

33 Da Moses var gået bort fra Farao og var kommet ud af Byen, udbredte han sine Hænder mod HE EN, og da hørte Tordenen og Haglen op, og egnen strømmede ikke mere ned.

34 Men da Farao så, at egnen, Haglen og Tordenen var hørt op, fremturede han i sin Synd, og han og hans Tjenere forhærdede deres Hjerte.

35 Faraos Hjerte blev forhærdet, så at han ikke lod Israeliterne rejse, således som HE EN havde sagt ved Moses.

← Exodus 8   Exodus 10 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 878, 1343, 1703, 2445, 3048, 4876, 4936, ...

Apocalypse Revealed 399, 401, 485, 657, 678

True Christian Religion 635


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 503, 504, 650, 654, 727, 962

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 3:19, 4:21, 23, 5:1, 7:13, 14, 23, 8:4, 6, 8, 14, 19, 9:1, 2, 6, 13, 25, 26, 10:5, 6, 12, 14, 16, 11:6, 12:12

Leviticus 26:18, 21

Numbers 14:21, 21:7, 22:34

Deuteronomy 10:14, 28:27, 60

Joshua 4:24, 7:20, 10:11

1 Samuel 4:8, 15:24, 30

2 Samuel 7:23, 12:13

1 Kings 8:22

2 Kings 19:35

2 Chronicles 6:13, 12:6

Ezra 9:5

Job 4, 11:13

Psalms 18:13, 78:47, 48, 50, 105:32, 143:6

Proverbs 22:3

Isaiah 1:20, 30:30, 32:18

Jeremiah 23:6

Lamentations 1:18

Ezekiel 4

Daniel 9:14

Amos 4:10

Matthew 27:4

Romans 9:17, 18

Revelation 8:7, 16:2, 21

Word/Phrase Explanations

Gud
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Moses Stands Before Pharaoh
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Self Destruction
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Ten Plagues (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Plagues
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Ten Plagues
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Ten Plagues
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Ten Plagues
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Plagues and the Passover
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Ten Plagues (sheet music)
Song | Ages 4 - 14


Přeložit: