Exodus 5

Study

           

1 Derefter gik Moses og Aron hen og sagde til Farao: "Så siger HE EN, Israels Gud: Lad mit Folk rejse, for at de kan holde Højtid for mig i Ørkenen!"

2 Men Farao sagde: "Hvem er HE EN, at jeg skulde adlyde ham og lade Israeliterne rejse? Jeg kender ikke noget til HE EN, og jeg vil heller ikke lade Israeliterne rejse!"

3 De svarede: "Hebræernes Gud har mødt os; tillad os nu at drage tre Dagsrejser ud i Ørkenen og ofre til HE EN. vor Gud, for at han ikke skal slå os med Pest eller Sværd!"

4 Men Ægypterkongen sagde til dem: "Hvorfor vil I, Moses og Aron, forstyrre Folket i dets Arbejde? Gå til eders Trællearbejde!"

5 Og Farao sagde: "Folket er så vist dovent nok; og nu vil I have dem fri fra deres Trællearbejde!"

6 Samme Dag udstedte Farao følgende Befaling til Fogederne over Folket og dets Opsynsmænd:

7 "I skal ikke mere som hidtil give Folket Halm til Teglarbejdet; de skal selv gå ud og sanke Halm;

8 men alligevel skal I pålægge dem at lave lige så mange Teglsten som hidtil, I må ikke eftergive dem noget; thi de er dovne, og derfor er det, de råber op og siger: Lad os drage ud og ofre til vor Gud!

9 Strengt Arbejde skal de Mennesker have, for at de kan være optaget deraf og ikke af Løgnetale."

10 Da gik Folkets Fogeder og Opsynsmænd ud og sagde til Folket: "Således siger Farao: Jeg vil ikke mere give eder Halm;

11 gå selv ud og sank eder Halm, hvor I kan finde det, men i eders Arbejde bliver der intet eftergivet!"

12 Da spredte Folket sig over hele Ægypten for at samle Halmstrå.

13 Men Fogederne trængte på og sagde: "I skal Dag for Dag yde fuldt Arbejde, ligesom dengang I fik Halm!"

14 Og Israeliternes Opsynsmænd, som Faraos Fogeder havde sat over dem, fik Prygl, og der blev sagt til dem: "Hvorfor stryger I ikke mere det fastsatte Antal Teglsten ligesom før?"

15 Da gik Israeliternes Opsynsmænd hen og råbte til Farao: "Hvorfor handler du således med din Fræne?

16 Dine Trælle får ingen Halm, og dog siger de til os: Lav Teglsten! Og dine Trælle får Prygl; du forsynder dig mod dit Folk."

17 Men han svarede: "I er dovne, det er det, I er! Derfor siger I: Lad os rejse ud og ofre til HE EN!

18 Gå nu hen og tag fat på eders Arbejde; I får ingen Halm, men I skal levere det samme Antal Teglsten!"

19 Israeliternes Opsynsmænd følte sig ilde stedt ved at skulle sige: "Der må intet eftergives i, hvad I daglig skal skaffe af Teglsten!"

20 Og da de ved deres Bortgang fra Farao traf Moses og Aron, som stod og ventede på dem,

21 sagde de til dem: "HE EN se til eder og dømme eder, fordi I har vakt Afsky mod os hos Farao og hans Tjenere og lagt dem et Sværd i Hånden til at dræbe os med!"

22 Da vendte Moses sig igen til HE EN og sagde: "Herre, hvorfor har du handlet ilde med dette Folk? Hvorfor har du udsendt mig?

23 Siden jeg har været hos Farao og talt i dit Navn, har han handlet ilde med dette Folk, og frelst dit Folk har du ikke!"

  

Exploring the Meaning of Exodus 5      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 7087. In this chapter in the internal sense the subject of the infestation by falsities of those who are of the spiritual church is continued. First those who were infesting are treated of--that they paid no attention whatever to the Divine exhortation; and next that afterward they infested still more, by injecting fallacies and fictitious falsities, which those who belonged to the spiritual church could not shake off; and as in this condition they could not remove from themselves those who were infesting, they lamented before the Divine.

    Studovat vnitřní smysl

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University


Přeložit: