Exodus 40

Study

           

1 Og HE EN talede til Moses og sagde:

2 På den første Dag i den første Måned skal du rejse Åbenbaringsteltets Bolig.

3 Sæt så Vidnesbyrdets Ark derind og hæng Forhænget op for Arken.

4 Og du skal bringe Bordet ind og ordne, hvad dertil hører, og bringe Lysestagen ind og sætte Lamperne på.

5 Stil Guldalteret til øgelsen op foran Vidnesbyrdets Ark og hæng Forhænget op foran Boligens Indgang.

6 Stil Brændofferalteret op foran Indgangen til Åbenbaringsteltets Bolig

7 og stil Vandkummen op mellem Åbenbaringsteltet og Alteret og hæld Vand deri.

8 ejs Forgården rundt om og hæng Forhænget op foran Forgårdens Indgang.

9 Tag Salveolien og salv Boligen og alle Ting deli, og du skal hellige den med alt dens Tilbehør, så den bliver hellig.

10 Du skal salve Brændofferalteret og alt dets Tilbehør og hellige Alteret, så det bliver højhelligt.

11 Og du skal salve Vandkummen og Fodstykket og hellige den.

12 Lad så Aron og hans Sønner træde hen til Åbenbaringsteltets Indgang, tvæt dem med Vand

13 og ifør Aron de hellige Klæder. salv og hellig ham til at gøre Præstetjeneste for mig.

14 Lad så hans Sønner træde frem, ifør dem Kjortler

15 og salv dem, som du salver deres Fader, til at gøre Præstetjeneste for mig. Således skal det ske, for at et evigt Præstedømme kan blive dem til Del fra Slægt til Slægt i Kraft af denne Salvning, som du foretager på dem.

16 Og Moses gjorde ganske som HE EN havde pålagt ham; således gjorde han.

17 På den første Dag i den første Måned i det andet År blev Boligen rejst.

18 Moses rejste Boligen, idet han anbragte Fodstykkerne, rejste Brædderne, stak Tværstængerne ind, rejste Pillerne,

19 spændte Teltdækket ud over Boligen og lagde Teltdækkets Dække ovenover, som HE EN havde pålagt Moses.

20 Derpå tog han Vidnesbyrdet og lagde det i Arken, stak Bærestængerne i Arken og lagde Sonedækket oven på den;

21 så bragte han Arken ind i Boligen og hængte det indre Forhæng op og tilhyllede således Vidnesbyrdets Ark, som HE EN havde pålagt Moses.

22 Derpå opstillede han Bordet i Åbenbaringsteltet ved Boligens nordre Væg uden for Forhænget,

23 og han lagde Brødene i ække derpå for HE ENs Åsyn, som HE EN havde pålagt Moses.

24 Derpå satte han Lysestagen ind i Åbenbaringsteltet lige over for Bordet, ved Boligens søndre Væg;

25 og han satte Lamperne derpå for HE ENs Åsyn, som HE EN havde pålagt Moses.

26 Derpå stillede han Guldalteret op i Åbenbaringsteltet foran Forhænget,

27 og han tændte vellugtende øgelse derpå, som HE EN havde pålagt Moses.

28 Derpå hængte han Forhænget op for Boligens Indgang.

29 Brændofferalteret opstillede han foran Indgangen til Åbenbaringsteltets Bolig og ofrede Brændofferet og Afgrødeofferet derpå, som HE EN havde pålagt Moses.

30 Derpå opstillede han Vandkummen mellem Åbenbaringsteltet og Alteret og hældte Vand deri til Tvætning.

31 Og Moses og Aron og hans Sønner tvættede deres Hænder og Fødder deri;

32 når de gik ind i Åbenbaringsteltet og trådte hen til Alteret. tvættede de sig, som HE EN havde pålagt Moses.

33 Så rejste han Forgården rundt om Boligen og Alteret og hængte Forhænget op for Forgårdens Indgang. Hermed var Moses færdig med Arbejdet.

34 Da dækkede Skyen Åbenbaringsteltet, og HE ENs Herlighed fyldte Boligen;

35 og Moses kunde ikke gå ind i Åbenbaringsteltet, fordi Skyen havde lagt sig derover, og HE ENs Herlighed fyldte Boligen.

36 Men under hele deres Vandring brød Israeliterne op, når Skyen løftede sig fra Boligen;

37 og når Skyen ikke løftede sig. brød de ikke op, men ventede, til den atter løftede sig.

38 Thi HE ENs Sky lå over Boligen om Dagen, og om Natten lyste Ild i Skyen for alle Israeliternes Øjne under hele deres Vandring.

  

Exploring the Meaning of Exodus 40      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 10832. These things also are passed by without further explication, because they are again the same as those which have been already described and unfolded once, except those which are mentioned at the end of this chapter, where it is said that after Moses had finished the work the cloud covered the Tent, and the glory of Jehovah filled the Habitation; and also that the cloud tarried upon the Tent by day, and that there was fire in it by night; and that the sons of Israel journeyed whenever the cloud went up. What these things signify is also plain from what has already been frequently stated and shown about the cloud, about the glory of Jehovah, about the fire, and about the journeyings.

    Studovat vnitřní smysl

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University


Přeložit: