Exodus 37

Study

           

1 Derpå lavede Bezal'el Arken af Akacietræ, halvtredje Alen lang, halvanden Alen bred og halvanden Alen høj,

2 og overtrak den indvendig og udvendig med purt Guld og satte en gylden Krans rundt om den.

3 Derefter støbte han fire Guldringe til den og satte dem på dens fire Fødder, to inge på hver Side af den.

4 Og han lavede Bærestænger af Akacietræ og overtrak dem med Guld;

5 så stak han Stængerne gennem ingene på Arkens Sider, for at den kunde bæres med dem.

6 Derpå lavede han Sonedækket af purt Guld, halvtredje Alen langt og halvanden Alen bredt,

7 og han lavede to Keruber af Guld, i drevet Arbejde lavede han dem, ved begge Ender af Sonedækket,

8 den ene Kerub ved den ene Ende, den anden Kerub ved den anden; han lavede Keruberne således, at de var i eet med Sonedækket ved begge Ender.

9 Og Keruberne bredte deres Vinger i Vejret, således at de dækkede over Sonedækket med deres Vinger; de vendte Ansigtet mod hinanden; nedad mod Sone,dækket vendte Kerubernes Ansigter.

10 Derpå lavede han Bordet af Akacietræ, to Alen langt, en Alen bredt og halvanden Alen højt,

11 og overtrak det med purt Guld og satte en gylden Krans rundt om det.

12 Og han satte en Liste af en Hånds Bredde rundt om det og en gylden Krans rundt om Listen.

13 Og han støbte fire Guldringe og satte dem på de fire Hjørner ved dets fire Ben.

14 Lige ved Listen sad ingene til at stikke Bærestængerne i, så at man kunde bære Bordet.

15 Og han lavede Bærestængerne at Akacietræ og overtrak dem med Guld, og med dem skulde Bordet bæres.

16 Og han lavede af purt Guld de Ting, som hørte til Bordet, Fadene og Kanderne, Skålene og Krukkerne til at udgyde Drikoffer med.

17 Derpå lavede han Lysestagen af purt Guld, i drevet Arbejde lavede han Lysestagen, dens Fod og selve Stagen, således at dens Blomster med Bægere og Kroner var i eet med den;

18 seks Arme udgik fra Lysestagens Sider, tre fra den ene og tre fra den anden Side.

19 På hver af Armene, der udgik fra Lysestagen, var der tre mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner,

20 men på selve Stagen var der fire mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner,

21 et Bæger under hvert af de tre Par Arme, der udgik fra den.

22 Bægrene og Armene var i eet med den, så at det hele udgjorde eet drevet Arbejde af purt Guld.

23 Derpå lavede han de syv Lamper til den, Lampesaksene og Bakkerne af purt Guld.

24 En Talent purt Guld brugte han til den og til alt dens Tilbehør.

25 Derpå lavede han øgelsealteret af Akacietræ, en Alen langt og en Alen bredt, i Firkant, og to Alen højt, og dets Horn var i eet med det.

26 Og han overtrak det med purt Guld, både Pladen og Siderne hele Vejen rundt og Hornene, og satte en Guldkrans rundt om;

27 og han satte to Guldringe under Kransen på begge Sider til at stikke Bærestængerne i, for at det kunde bæres med dem;

28 Bærestængerne lavede han af Akacietræ og overtrak dem med Guld.

29 Han tilberedte også den hellige Salveolie og den rene, vellugtende øgelse, som Salveblanderne laver den.

  

Exploring the Meaning of Exodus 37      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 10767. As in this chapter the ark, the lampstand, and the altar of incense are treated of, and the description given of them here is similar to that given in chapter 25, where each and all things have been unfolded in respect to the internal sense, they are therefore here passed by without further explication.

(See Arcana Coelestia 9455 and its following sections.)


The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University