Exodus 30

Studovat vnitřní smysl

Danish         

← Exodus 29   Exodus 31 →

1 Fremdeles skal du lave et Alter til at brænde øgelse på: af Akacietræ skal du lave det,

2 en Alen langt og en Alen bredt, firkantet skal det være, og to Alen højt, og dets Horn skal være i eet med det.

3 Du skal overtrække det med purt Guld, både Pladen og Siderne hele Vejen rundt og Hornene, og sætte en Guldkrans rundt om;

4 og du skal sætte to Guldringe under Kransen på begge Sider, på begge Sidestykkerne skal du sætte dem til at stikke Bærestænger i, for at det kan bæres med dem;

5 og Bærestængerne skal du lave af Akacietræ og overtrække med Guld.

6 Derpå skal du opstille det foran Forhænget, der hænger foran Vidnesbyrdets Ark, foran Sonedækket oven over Vidnesbyrdet der, hvor jeg vil åbenbare mig for dig.

7 På det skal Aron brænde vellugtende øgelse; hver Morgen, når han gør Lamperne i Stand, skal han antænde den.

8 Og når Aron sætter Lamperne på Lysestagen ved Aftenstid, skal han ligeledes antænde den; det skal være et stadigt øgelseoffer for HE ENs Åsyn fra Slægt til Slægt.

9 I må ikke ofre et lovstridigt øgelseoffer derpå, ej heller Brændofre eller Afgrødeofre, lige så lidt som I må udgyde Drikofre derpå.

10 Men een Gang om Året skal Aron skaffe Soning på dels Horn; med noget af Forsoningssyndofferets Blod skal han een Gang om Året skaffe Soning på det, Slægt efter Slægt. Det er højhelligt for HE EN.

11 HE EN talede fremdeles til Moses og sagde:

12 Når du holder Mandtal over Israeliterne, skal enhver, som mønstres, ved Mønstringen give HE EN Sonepenge for sit Liv, at ingen Ulykke skal ramme dem i Anledning af Mønstringen.

13 Enhver, der må underkaste sig Mønstringen, skal udrede en halv Sekel i hellig Mønt, tyve Gera på en Sekel, en halv Sekel som Offerydelse til HE EN.

14 Enhver, der må underkaste sig Mønstringen, fra Tyveårsalderen og opefter, skal udrede HE ENs Offerydelse.

15 hen rige må ikke give mere, den fattige ikke mindre end en halv Sekel, når de bringer HE ENs Offerydelse til Soning for deres Sjæle.

16 Og du skal tage Sonepengene af Israeliterne og bruge dem til Tjenesten ved Åbenbaringsteltet. og de skal tjene til at bringe Israeliterne i Minde for HE ENs Åsyn, til Soning for eders Sjæle.

17 HE EN talede fremdeles til Moses og sagde:

18 Du skal lave en Vandkumme med Fodstykke af Kobber til at tvætte sig i op opstille den mellem Åbenbaringsteltet og Alteret og hælde Vand i den,

19 for at Aron og hans Sønner kan tvætte deres Hænder og Fødder deri.

20 Når de går ind i Åbenbaringsteltet, skal de tvætte sig med Vand for ikke at dø; ligeledes når de træder hen til Alteret for at gøre Tjeneste og brænde Ildofre for HE EN.

21 De skal tvætte deres Hænder og Fødder for ikke at dø. Det skal være en evig Anordning for ham og hans Afkom fra Slægt til Slægt.

22 HE EN talede fremdeles til Moses og sagde:

23 Du skal tage dig vellugtende Stoffer af den bedste Slags, 500 Sekel ædel Myrra, halvt så meget. 250 Sekel, vellugtende Kanelbark, 250 Sekel vellugtende Kalmus

24 og 500 Sekel Kassia, efter hellig Vægt, og en Hin Olivenolie.

25 Deraf skal du tilberede en hellig Salveolie, en krydret Blanding, som Salveblanderne laver den; en hellig Salveolie skal det være.

26 Med den skal du salve Åbenbaringsteltet, Vidnesbyrdets Ark,

27 Bordet med alt dets Tilbehør, Lysestagen med dens Tilbehør, øgelsealteret,

28 Brændofferalteret med alt dets Tilbehør og Vandkummen med dens Fodstykke,

29 Således skal du hellige dem, så de bliver højhellige. Enhver, der kommer i Berøring med dem, bliver hellig" .

30 Ligeledes skal du salve Aron og hans Sønner og hellige dem til at gøre Præstetjeneste for mig.

31 Men til Israeliterne skal du sige således: Dette skal være mig en hellig Salveolie fra Slægt til Slægt.

32 Den må ikke udgydes på noget Menneskes Legeme, og i denne Blanding må I ikke tilberede lignende Salve til eget Brug, hellig er den, og hellig skal den være eder.

33 Den, der tilbereder lignende Salve eller anvender den på en Lægmand, skal udryddes af sin Slægt.

34 HE EN talede fremdeles til Moses og sagde: Tag dig øgelseoffer, Stakte, Onyksmusling, Galbanum og ren Virak, lige meget af hvert,

35 og tilbered deraf en krydret øgelse, som Salveblanderne laver den, saltet, ren, til hellig Brug.

36 Deraf skal du støde en Del til Pulver, og noget deraf skal du lægge foran Vidnesbyrdet i Åbenbaringsteltet, hvor jeg vil åbenbare mig for dig. Det skal være eder højhelligt.

37 Den øgelse, du tilbereder i denne Blanding, må I ikke tilberede til eget Brug. Hellig skal den være dig for HE EN.

38 Den, der tilbereder lignende øgelse for at nyde dens Duft, skal udryddes af sin Slægt.

← Exodus 29   Exodus 31 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 10733

Apocalypse Revealed 239, 270, 364, 378, 392, 393, 394, ...

True Christian Religion 670


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 79, 155, 204, 242, 316, 324, 329, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 17:14

Exodus 12:15, 19, 25:11, 22, 24, 37, 27:21, 28:41, 29:4, 21, 37, 30:6, 7, 34, 36, 31:8, 9, 14, 37:25, 29, 38:1, 8, 25, 39:38, 40:5, 7, 10, 11, 27

Leviticus 2:13, 4:7, 18, 6:5, 7:20, 21, 8:2, 10, 10:1, 16:12, 18, 17:4, 9, 10, 14, 18:29, 19:8, 20:3, 17, 18, 22:3, 23:29, 27:3

Numbers 1:2, 3:47, 4:11, 16, 18, 7:1, 14, 9:13, 15:30, 31, 17:2, 18:16, 19:13, 20, 31:49, 50, 54

Deuteronomy 33:10

1 Samuel 2:28

2 Samuel 24:4

1 Kings 1:39, 6:20, 7:23, 48

2 Kings 12:5

1 Chronicles 6:34, 9:29, 30, 21:1, 3

2 Chronicles 2:3, 4:2, 6, 24:6, 9, 26:18, 29:7

Nehemiah 10:33

Job 34:19

Psalms 133:2, 141:2

Isaiah 43:24

Jeremiah 6:20

Ezekiel 27:19, 41:22, 45:12, 16

Matthew 17:24

Luke 1:9

Acts of the Apostles 3:23

Romans 22

Hebrews 9:4, 6, 7

Revelation 8:3, 9:13

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Altars of Burnt Offering and Incense in the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Altar of Burnt Incense
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: