Exodus 24

Studie

           |

1 Og han sagde til Moses: "Stig op til HE EN, du og Aron, Nadab og Abih og halvfjerdsindstyve af Israels Ældste, og tilbed i Frastand;

2 Moses alene skal træde hen til HE EN, de andre ikke, og det øvrige Folk må ikke følge med ham derop."

3 Derpå kom Moses og kundgjorde hele Folket alle HE ENs Ord og alle Lovbudene, og hele Folket svarede enstemmigt: "Alle de Ord, HE EN har talet, vil vi overholde."

4 Da skrev Moses alle HE ENs Ord op; og tidligt næste Morgen rejste han ved Foden af Bjerget et Alter og tolv Stenstøtter svarende til Israels tolv Stammer.

5 Derefter sendte han de unge Mænd blandt Israeliterne hen for at bringe Brændofre og slagte unge Tyre som Takofre til HE EN.

6 Og Moses tog den ene Halvdel af Blodet og gød det i Offerskålene, men den anden Halvdel sprængte han på Alteret.

7 Så tog han Pagtsbogen og læste den op i Folkets Påhør, og de sagde: "Vi vil gøre alt, hvad HE EN har talet, og lyde ham!"

8 Derpå tog Moses Blodet og sprængte det på Folket, idet han sagde: "Se, dette er Pagtens Blod, den Pagt, HE EN har sluttet med eder på Grundlag af alle disse Ord."

9 Og Moses, Aron, Nadab og Abihu og halvfjerdsindstyve af Israels Ældste steg op

10 og skuede Israels Gud; under hans Fødder var der ligesom Safirfliser, som selve Himmelen i Stråleglans.

11 Men han lagde ikke Hånd på Israeliternes ypperste Mænd. De skuede Gud, og de spiste og drak.

12 Og HE EN sagde til Moses: "Stig op til mig på Bjerget og bliv der, så vil jeg give dig Stentavlerne, Loven og Budet, som jeg har opskrevet til Vejledning for dem."

13 Da bød Moses og Josua, hans Medhjælper op, og Moses steg op på Guds Bjerg;

14 men til de Ældste sagde han: "Vent på os her, til vi kommer tilbage til eder. Se, Aron og Hur er hos eder; er der nogen, der har en etstrætte, kan han henvende sig til dem!"

15 Derpå steg Moses op på Bjerget. Da indhyllede Skyen Bjerget,

16 og HE ENs Herlighed nedlod sig på Sinaj Bjerg. Og Skyen indhyllede Sinaj Bjerg i seks Dage, men den syvende Dag råbte HE EN ud fra Skyen til Moses;

17 og medens HE ENs Herlighed viste sig for Israeliternes Øjne som en fortærende Ild på Bjergets Top,

18 gik Moses ind i Skyen og steg op på Bjerget. Og Moses blev på Bjerget i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter.

Scroll to see more.

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University