Exodus 11

Studie

           |

1 Derpå sagde HE EN til Moses: "Een Plage endnu vil jeg lade komme over Farao og Ægypterne, og efter den skal han lade eder rejse herfra; ja, når han lader eder rejse med alt, hvad I har, skal han endog drive eder herfra!

2 Sig nu til Folket, at hver Mand skal bede sin Nabo, og hver Kvinde sin Naboerske om Sølv og Guld smykker!"

3 Og HE EN stemte Ægypterne gunstigt imod Folket, og desuden var den Mand Moses højt anset i Ægypten både hos Faraos Tjenere og hos Folket.

4 Moses sagde: "Så siger HE EN: Ved Midnatstid vil jeg drage igennem Ægypten,

5 og så skal alle førstefødte i Ægypten , lige fra den førstefødte hos Farao, der skal arve hans Trone, til den førstefødte hos Trælkvinden, der arbejder ved Håndkværnen, og alt det førstefødte af Kvæget.

6 Da skal der i hele Ægypten lyde et Klageskrig så stort, at dets Lige aldrig har været hørt og aldrig mere skal høres.

7 Men end ikke en Hund skal bjæffe ad nogen af Israeliterne, hverken ad Folk eller Fæ for at du kan kende, at HE EN gør Skel mellem Ægypterne og Israel.

8 Da skal alle dine Tjenere der komme ned til mig og kaste sig til Jorden for mig og sige: Drag dog bort med alt det Folk, der følger dig! Og så vil jeg drage bort !" Og han gik ud fra Farao med fnysende Vrede.

9 Men HE EN sagde til Moses: "Farao skal ikke høre på eder, for at mine Undergerninger kan blive talrige i Ægypten."

10 Og Moses og Aron gjorde alle disse Undergerninger i Faraos Påsyn, men HE EN forhærdede Faraos Hjerte, så han ikke lod Israeliterne drage ud af sit Land.

Scroll to see more.

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University