5 Mosebog 7

Studie

           |

1 Når HE EN din Gud fører dig ind i det Land, du skal ind og tage i Besiddelse, og driver store Folk bort foran dig, Hetiterne, Girgasjiterne, Amoriterne, Kana'anæerne, Periiterne, Hivviterne og Jebusiterne, syv Folk, der er større og mægtigere end du,

2 og når HE EN din Gud giver dem i din Magt, og du overvinder dem, så skal du lægge Band på dem. Du må ikke slutte Pagt med dem eller vise dem Skånsel.

3 Du må ikke besvogre dig med dem, du må hverken give en af deres Sønner din datter eller tage en af deres Døtre til din Søn;

4 thi så vil de få din Søn til at falde fra HE EN, så han dyrker andre Guder, og HE ENs Vrede vil blusse op imod eder, og han vil udrydde dig i Hast.

5 Men således skal I gøre ved dem: Deres Altre skal I nedbryde, deres Stenstøtter skal I sønderslå, deres Asjerastøtter skal I omhugge, og deres Gudebilleder skal I opbrænde.

6 Thi du er et Folk, der er helliget HE EN din Gud; dig har HE EN din Gud udvalgt til sit Ejendomsfolk blandt alle Folk på Jorden.

7 Det er ikke, fordi I er større end alle de andre Folk, at HE EN har fattet Velbehag til eder og udvalgt eder, thi I er det mindste af alle Folk;

8 men fordi HE EN elskede eder, og fordi han vilde holde den Ed, han tilsvor eders Fædre, derfor var det, at HE EN med stærk Hånd førte eder ud og udløste dig af Trællehuset, af Ægypterkongen Faraos Hånd;

9 så skal du vide, at HE EN din Gud er den sande Gud, den trofaste Gud, der i tusinde Slægtled holder fast ved sin Pagt og sin Miskundhed mod dem, der elsker ham og holder hans Bud,

10 men bringer Gengældelse over den, der hader ham, så han udrydder ham, og ikke tøver over for den, der hader ham, men bringer Gengældelse over ham.

11 Derfor skal du omhyggeligt handle efter det Bud, de Anordninger og Lovbud, jeg i Dag giver dig!

12 Når I nu hører disse Lovbud og holder dem og handler efter dem, så skal HE EN din Gud til Løn derfor holde fast ved den Pagt og den Miskundhed, han tilsvor dine Fædre.

13 Han skal elske dig, velsigne dig og gøre dig mangfoldig, han skal velsigne Frugten af dit Moderliv og Frugten af din Jord, dit Korn, din Most og din Olie, Tillægget af dine Okser og dine Fårs Yngel i det Land, han tilsvor dine Fædre at ville give dig!

14 Velsignet skal du være fremfor alle andre Folk; ingen Mand eller Kvinde hos dig skal være ufrugtbar, ej heller noget af dit Kvæg;

15 og HE EN vil holde alle Sygdomme fra dig; ingen af Ægyptens onde Farsoter, som du jo kender, vil han påføre dig, men han vil lægge dem på alle dem, der hader dig.

16 Og alle de Folk, som HE EN din Gud giver dig, skal du fortære uden Skånsel; du må ikke dyrke deres Guder, thi det vilde blive en Snare for dig.

17 Og skulde du sige ved dig selv: "Disse Folk er større end jeg, hvor kan jeg drive dem bort?"

18 frygt ikke for dem, men kom i Hu, hvad HE EN din Gud gjorde ved Farao og hele Ægypten,

19 de store Prøvelser, du selv så, Tegnene og Underne, den stærke Hånd og den udstrakte Arm, hvormed HE EN din Gud førte dig ud; således vil HE EN din Gud gøre ved alle de Folkeslag, du frygter for.

20 Ja, også Gedehamse vil HE EN din Gud sende imod dem, indtil de, der er tilbage og holder sig skjult for dig, er udryddet.

21 Vær ikke bange for dem, thi HE EN din Gud er i din Midte, en stor og frygtelig Gud.

22 HE EN din Gud skal lidt efter lidt drive disse Folkeslag bort foran dig. Det går ikke an, at du udrydder dem i Hast, thi så bliver Markens vilde Dyr dig for talrige.

23 Men HE EN din Gud skal give dem i din Magt, og han skal slå dem med stor ædsel, indtil de er udryddet.

24 Og han skal give deres Konger i din Hånd, og du skal udrydde deres Navn under Himmelen; ingen skal kunne holde Stand over for dig, til du har udryddet dem.

25 Deres Gudebilleder skal I opbrænde; du må ikke lade dig friste til at tage Sølvet eller Guldet på dem, for at du ikke skal lokkes i en Snare derved, thi det er HE EN din Gud en Vederstyggelighed,

26 og du må ikke føre nogen Vederstyggelighed ind i dit Hus, for at du ikke skal hjemfalde til Band ligesom den, nej, du skal nære Afsky og Gru for den, thi den er hjemfaldet til Band!

  

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University