5 Mosebog 30

Studie

           |

1 Men når alt dette kommer over dig, både Velsignelser og Forbandelsen, som jeg har forelagt dig, og du lægger dig det på Sinde ude blandt alle de Folkeslag, HE EN din Gud forstøder dig hen iblandt,

2 og tillige med dine Børn af hele dit Hjerte og hele din Sjæl omvender dig til HE EN din Gud og adlyder hans øst i alt, hvad jeg i. Dag byder dig,

3 så vil HE EN din Gud vende din Skæbne og forbarme sig over dig og samle dig fra alle de Folk, HE EN din Gud, spreder dig iblandt.

4 Om så dine forstødte befinder sig ved Himmelens Ende, vil HE EN din Gud samle dig sammen og hente dig derfra.

5 Og HE EN din Gud vil føre dig ind i det Land, dine Fædre havde i Eje, og du skal få det i Eje, og han vil gøre dig endnu lykkeligere og talrigere end dine Fædre.

6 Og HE EN din Gud vil omskære dit Hjerte og dit Afkoms Hjerte, så du elsker HE EN din Gud" af hele dit Hjerte og hele din Sjæl, for at du må leve.

7 Og HE EN din Gud vil bringe alle dine Forbandelser over dine Fjender og Avindsmænd, der har forfulgt dig.

8 Da skal du omvende dig og adlyde HE EN din Guds øst og handle efter alle hans Bud, som jeg i Dag pålægger dig.

9 Og HE EN din Gud vil give dig Overflod i alt, hvad du tager dig for, Overflod af dit Livs, dit Kvægs og din Jords Frugt; thi HE EN skal atter komme til at glæde sig over dig til dit Bedste, som han glædede sig over dine Fædre,

10 fordi du adlyder HE EN din Guds øst og holder hans Bud og Anordninger, der er optegnet i denne Lovbog, fordi du af hele dit Hjerte og hele din Sjæl omvender dig til HE EN din Gud.

11 Thi Budet, som jeg i Dag pålægger dig, er dig ikke ufatteligt og er heller ikke langt borte.

12 Det er ikke i Himmelen, så du måtte sige: "Hvem skal stige op til Himmelen for os og hente det ned til os og kundgøre os det, så vi kan handle derefter?"

13 Ikke heller er det hinsides Havet, så du måtte sige: "Hvem skal drage over Havet for os og hente det til os og kundgøre os det, så vi kan handle derefter?"

14 Nej, Ordet er dig ganske nær, i din Mund og i dit Hjerte, så du kan handle derefter.

15 Se, jeg forelægger dig i Dag Livet og Lykken, Døden og Ulykken!

16 Hvis du lyder HE EN din Guds Bud, som jeg i Dag pålægger dig, så at du elsker HE EN din Gud og vandrer på hans Veje og holder hans Bud, Anordninger og Lovbud, så skal du leve og blive mangfoldig, og HE EN din Gud vil velsigne dig i det Land, du skal ind og tage i Besiddelse.

17 Men hvis dit Hjerte vender sig bort, og:du ikke er lydig, men lader dig forføre til at tilbede fremmede Guder og dyrke dem,

18 så kundgør jeg eder i Dag, at I visselig skal gå til Grunde; I skal ikke komme til at leve længe i det Land, du skal ind og tage i Besiddelse efter at være gået over Jordan.

19 Jeg tager i Dag Himmelen og Jorden til Vidne mod eder på, at jeg har forelagt eder Livet og Døden, Velsignelsen og Forbandelsen. Så vælg da Livet, for at du og dit Afkom må leve,

20 idet du elsker HE EN din Gud og adlyder hans øst og hænger ved ham; thi deraf afhænger dit Liv og Tallet på de Dage, du kommer til at bo i det Land, HE EN svor at ville give dine Fædre, Abraham, Isak og Jakob.


The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University