Deuteronomy 29

Danish

Studovat vnitřní smysl

← Deuteronomy 28   Deuteronomy 30 →

1 Det er den Pagts Ord, som HE EN bød Moses at slutte med Israelitterne i Moabs Land foruden den Pagt, han havde sluttet med dem ved Horeb.

2 Og Moses kaldte hele Israel sammen og sagde til dem: I har set alt, hvad HE EN i Ægypten for eders Øjne gjorde ved Farao og alle hans Tjenere og hele hans Land,

3 de store Prøvelser, I så med egne Øjne, disse store Tegn og Undere.

4 Men hidindtil har HE EN ikke givet eder Hjerte til at forstå med eller Øjne til at se med eller Ører til at høre med.

5 I fyrretyve År har jeg ført eder om i Ørkenen; eders Klæder blev ikke slidt af Kroppen på eder, og dine Sko blev ikke slidt af Fødderne på dig;

6 Brød fik I ikke at spise, og Vin og stærk Drik fik I ikke at drikke, for at I skulde kende, at jeg er HE EN eders Gud.

7 Og da I kom til Stedet her, drog Kong Sihon af Hesjbon og Kong Og af Basan ud til Kamp imod os, men vi slog dem

8 og erobrede deres Land og gav ubeniterne og Gaditerne og Manasses halve Stamme det til Arvelod.

9 Tag derfor Vare på denne Pagts Ord og gør efter dem, for at I kan få Lykke til al eders Gerning.

10 I står i Dag alle for HE EN eders Guds Åsyn, eders Stammeoverhoveder, Dommere, Ældste og Tilsynsmænd, hver Mand i Israel,

11 eders Småbørn og Hustruer og de fremmede, der opholder sig i din Lejr, både dine Brændehuggere og Vandbærere,

12 for at indtræde i HE EN din Guds Pagt og det Edsforbund, HE EN din Gud.i Dag slutter med dig,

13 for at han i dag kan gøre dig til sit Folk, så han bliver din Gud, som han lovede dig og tilsvor dine Fædre, Abraham, Isak og Jakob.

14 Og ikke med eder alene slutter jeg denne Pagt og dette Edsforbund,

15 men både med dem, der i Dag står her hos os for HE EN vor Guds Åsyn, og med dem, der i Dag ikke er til Stede hos os her.

16 Thi I ved jo selv, at vi boede i Ægypten, og at vi drog igennem de forskellige Folkeslags Lande,

17 og I så deres væmmelige Guder og de Afgudsbilleder af Træ og Sten, af Sølv og Guld, som de har.

18 Så lad der da ikke iblandt eder findes nogen Mand eller Kvinde, Slægt eller Stamme, hvis Hjerte i Dag vender sig bort fra HE EN vor Gud, så de går hen og dyrker disse Folks Guder; lad der ikke iblandt eder nådes nogen od, hvoraf Gift og Malurt vokser op,

19 så at han, når han hører dette Edsforbunds Ord, i sit Hjerte lover sig selv alt godt og tænker: "Det skal nok gå mig vel, selv om jeg vandrer med genstridigt Hjerte!" Thi så vil han ødelægge både frodigt og tørt.

20 HE EN vil ikke tilgive den Mand, nej, hans Vrede og Nidkærhed skal blusse op mod sådan en Mand, og al den Forbandelse, der er optegnet i denne Bog, vil lægge sig på ham, og HE EN vil udslette hans Navn under Himmelen!

21 HE EN vil udskille ham af alle Israels Stammer og bringe Ulykke over ham i Overensstemmelse med alle de Pagtens Forbandelser, som er skrevet i denne Lovbog.

22 Og når den kommende Slægt, eders Børn, der kommer efter eder. og de fremmede, der kommer langvejsfra, ser de Plager, der har ramt dette Land, og de Sygdomme, HE EN har hjemsøgt det med,

23 Svovl og Salt, hele Landet afsvedet, så det ikke kan tilsåes og ingen Afgrøde give, og ingen Urter kan gro deri, som dengang Sodoma og Gomorra, Adma og Zebojim blev ødelagt, da HE EN lod dem gå under i sin Vrede og Harme, da skal de spørge,

24 og alle Folkeslag skal spørge: "Hvorfor har HE EN handlet således med dette Land? Hvorledes hænger det sammen med denne vældige Vredesglød?"

25 Så skal man svare: "Det er, fordi de sveg den Pagt, HE EN, deres Fædres Gud, havde sluttet med dem, da han førte dem ud af Ægypten,

26 og gik hen og dyrkede fremmede Guder og tilbad dem, Guder, som de ikke før havde kendt til, og som han ikke havde tildelt dem;

27 derfor blussede HE ENs Vrede op imod dette Land, så han lod al den Forbandelse, som er optegnet i denne Bog, komme over det,

28 og derfor oprykkede han dem fra deres Land i Vrede og Harme og heftig Forbitrelse og slængte dem ud i et fremmed Land, som det nu er sket."

29 De skjulte Ting er for HE EN vor Gud, men de åbenbare er for os og vore Børn evindelig, at vi må lære at handle efter alle denne Lovs Ord!

← Deuteronomy 28   Deuteronomy 30 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 212, 1666, 2455, 2838, 3614, 4317, 5798 ...

Apocalypse Revealed 410, 452, 502, 635

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: