5 Mosebog 26

Studie

           |

1 Når du kommer ind i det Land, HE EN din Gud giver dig til Arv, og tager det i Besiddelse og bosætter dig deri,

2 skal du tage en Del af Førstegrøden af alle de Jordens Frugter, som du høster af det Land, HE EN din Gud giver dig, og lægge dem i en Kurv og begive dig til det Sted, HE EN din Gud udvælger til Bolig for sit Navn.

3 Når du så kommer til den Præst, som er der på den Tid, skal du sige til ham: "Jeg vidner i Dag for HE EN din Gud, at jeg er kommet ind i det Land, HE EN tilsvor vore Fædre at ville give os."

4 Så skal Præsten tage Kurven af din Hånd og sætte den hen foran HE EN din Guds Alter.

5 Derpå skal du tage til Orde og sige for HE EN din Guds Åsyn: "En omvankende Aramæer var min Stamfader; han drog ned til Ægypten og boede der som fremmed med nogle få Mænd, men der blev han til et stort, mægtigt og talrigt Folk.

6 Men Ægypterne mishandlede og plagede os og pålagde os hårdt Trællearbejde;

7 da råbte vi til HE EN, vore Fædres Gud, og HE EN hørte vor øst og så til vor Elendighed, Møje og Trængsel;

8 og HE EN førte os ud af Ægypten med stærk Hånd og udstrakt Arm, med store, forfærdelige Gerninger og med Tegn og Undere;

9 og han førte os til dette Sted og gav os dette Land, et Land, der, flyder med Mælk og Honning.

10 Og her bringer jeg nu Førstegrøden af Frugterne af den Jord, du har givet mig, HE E!" Derpå skal du stille Kurven hen for HE EN din Guds Åsyn og tilbede for HE EN din Guds Åsyn

11 og så være glad over alt det gode, HE EN din Gud giver dig, sammen med din Husstand, Leviten og den fremmede, der bor i din Midte.

12 Når du det tredje År, Tiendeåret, er færdig med at aflevere hele Tienden af din Afgrøde og har givet Leviten, den fremmede, den faderløse og Enken den, så de kan spise sig mætte inden dine Porte,

13 da skal du sige for HE EN din Guds Åsyn: "Jeg har leveret det hellige ud fra mit Hus, jeg har også givet Leviten, den fremmede, den faderløse og Enken det efter alt dit Bud, som du har givet os; jeg har ikke overtrådt noget af dine Bud og intet glemt.

14 Jeg har ikke spist deraf, medens jeg havde Sorg, jeg har ikke været uren, da jeg afleverede det, og jeg har ikke givet en død noget deraf, jeg har adlydt HE EN min Guds øst, jeg har handlet nøje efter dit Bud.

15 Se derfor ned fra din hellige Bolig, fra Himmelen, og velsign dit Folk Israel og den Jord, du gav os, som du tilsvor vore Fædre, et Land, der flyder med Mælk og Honning!"

16 I Dag byder HE EN din Gud dig at handle efter disse Anordninger og Lovbud; hold dem derfor omhyggeligt af hele dit Hjerte og hele din Sjæl!

17 Du har i dag ladet HE EN tilsige dig, at han vil være din Gud, og at han vil sætte dig højt over alle Folk, som han har skabt, til Pris og Berømmelse og Ære.

18 Og HE EN har i Dag ladet dig tilsige ham, at du vil være hans Ejendomsfolk, som han har sagt dig, og tage Vare på alle hans Bud,

19 og at du vil gå på hans Veje og holde hans Anordninger, Bud og Lovbud og høre hans øst, og at du vil være HE EN din Gud et helligt Folk, som han har sagt.


The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University