5 Mosebog 16

Studie

           |

1 Tag Vare på Abib Måned og hold Påske for HE EN din Gud; thi i Abib Måned førte HE EN din Gud dig ved Nattetide ud af Ægypten.

2 Og som Påskeoffer til HE EN din Gud skal du slagte Småkvæg og Hornkvæg på det Sted, HE EN din Gud udvælger fil Bolig for sit Navn.

3 Du må ikke spise syret Brød dertil. I syv Dage skal du spise usyret Brød dertil, Trængselsbrød thi i største Hast drog du ud af Ægypten for at du kan ihukomme den Dag, du drog ud af Ægypten, så længe du lever.

4 Hele syv dage må der ikke findes Surdej nogetsteds inden for dine Landemærker. Af Kødet, som du slagter om Aftenen den første Dag må intet ligge Natten over til næste Morgen.

5 Du har ingensteds Lov at slagte Påskeofferet inden dine Porte, som HE EN din Gud giver dig;

6 men på det Sted, HE EN din Gud udvælger til Bolig for sit Navn, der skal du slagte Påskeofferet om Aftenen ved Solnedgang, på det Tidspunkt du drog ud af Ægypten.

7 Og du skal koge det og spise det på det Sted, HE EN din Gud udvælger, og næste Morgen skal du vende hjemad og drage til dine Boliger.

8 I seks dage skal du spise usyrede Brød, og på den syvende skal der være festlig Samling for HE EN din Gud, du må intet Arbejde udføre.

9 Syv Uger skal du tælle frem; den Dag du sætter Seglen til Hornet, skal du begynde at tælle.

10 Så skal du fejre Ugefesten for HE EN din Gud med så mange frivillige Gaver, du vil give, efter som HE EN din Gud velsigner dig.

11 Og du skal være glad for HE EN din Guds Åsyn på det Sted, HE EN din Gud udvælger til Bolig for sit Navn, sammen med din Søn og Datter, din Træl og Trælkvinde, Leviten inden dine Porte, den fremmede, den faderløse og Enken, som bor hos dig.

12 Og du skal komme i Hu, at du var Træl i Ægypten, og omhyggeligt holde disse Anordninger.

13 Løvhyttefesten skal du fejre i syv Dage, når du har indsamlet Udbyttet fra din Tærskeplads og din Perse;

14 og du skal være glad på din Højtid sammen med din Søn og Datter, din Træl og Trælkvinde, Leviten, den fremmede, den faderløse og Enken inden dine Porte.

15 Syv Dage skal du holde Højtid for HE EN din Gud, på det Sted HE EN udvælger, thi HE EN din Gud vil velsigne dig i alt, hvad du avler, og alt, hvad du arbejder med; derfor skal du kun være glad.

16 Tre Gange om Året skal alle af Mandkøn hos dig stedes for HE EN din Guds Åsyn, på det Sted han udvælger, på de usyrede Brøds Fest, Ugefesten og Løvhyttefesten; og man må ikke stedes for HE ENs Åsyn med tomme Hænder;

17 men enhver skal komme med, hvad han kan give efter den Velsignelse, HE EN din Gud giver dig.

18 Dommere og Tilsynsmænd skal du indsætte dig overalt inden dine Porte, som HE EN din Gud vil give dig, rundt om i dine Stammer, og de skal dømme Folket på retfærdig Vis.

19 Du må ikke bøje etten, ikke vise Personsanseelse og ikke tage imod Bestikkelse; thi Bestikkelse gør Vismænd kolde og forplumrer de retfærdiges Sag.

20 et, kun et skal du stræbe efter, for at du kan leve og beholde det Land, som HE EN din Gud vil give dig.

21 Du må ikke plante dig nogen Asjerastøtte, noget som helst Træ ved Siden af det Alter, du rejser for HE EN din Gud.

22 Heller ikke må du rejse dig nogen Stenstøtte; dem hader HE EN din Gud.

  

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University