5 Mosebog 15

Studie

           |

1 Hvert syvende År skal du holde Friår.

2 Og Friåret skal holdes således: Enhver, der har en Fordring på sin Næste, skal give Afkald derpå; han må ikke kræve sin Næste og sin Broder, når et Friår er udråbt for HE EN.

3 Udlændinge må du kræve; men det, du har til gode hos din Broder, skal du give Afkald på.

4 Dog, der bliver ingen fattige hos dig; thi HE EN din Gud vil rigeligt velsigne dig i det Land, HE EN din Gud vil give dig i Arv og Eje,

5 hvis du blot vil adlyde HE EN din Guds øst, så du omhyggeligt handler efter alle disse Bud, som jeg i Dag pålægger dig.

6 Thi HE EN din Gud vil velsigne dig, som han lovede dig, og du skal låne ud til mange Folk, men selv skal du ikke låne; og du skal få Magt over mange Folk, men de skal ikke få Magt over dig.

7 Når der findes en fattig hos dig, en af dine Brødre inden dine Porte et steds i dit Land, som HE en din Gud vil give dig, må du ikke være hårdhjertet og lukke din Hånd for din fattige Broder;

8 men du skal lukke din Hånd op for ham og låne ham, hvad han savner og trænger til.

9 Vogt dig for, at ikke sådan nedrig Tanke kommer op i dig: "Der er ikke længe til det syvende År, Friåret!" så du ser med onde Øjne på din fattige Broder og ikke giver ham noget; thi da vil han råbe til HE EN over dig, og du vil pådrage dig Synd.

10 Men du skal give ham villigt uden at være fortrydelig i dit Hjerte over at skulle give ham; thi for den Sags Skyld vil HE EN din Gud velsigne dig i alt dit Virke, i alt, hvad du tager dig for.

11 Thi der vil aldrig mangle fattige i Landet; derfor byder jeg dig Du skal villigt lukke din Hånd op for din nødlidende og fattige Broder i dit Land.

12 Når en af dine Brødre, en hebraisk Mand eller Kvinde, sælger sig til dig, skal han trælle for dig i seks År, men i det syvende skal du give ham fri.

13 Og når du giver ham fri, må du ikke lade ham gå med tomme Hænder;

14 men du skal give ham rigeligt med af dit Småkvæg og fra din Lo og din Perse; efter som HE EN din Gud velsigner dig, skal du give ham.

15 Du skal komme i Hu, at du selv var Træl i Ægypten, og at HE EN din Gud udløste dig; derfor byder jeg dig dette i dag.

16 Men hvis han siger til dig: "Jeg vil ikke forlade dig, thi jeg har fået Kærlighed til dig og dit Hus og har det godt hos dig",

17 så skal du tage en Syl og stikke den igennem hans Øre ind i Døren, og så skal han være din Træl for Livstid. Og på samme Måde skal du bære dig ad med din Trælkvinde.

18 Du må ikke være fortrydelig over at skulle give ham fri; thi han har ved sit Arbejde i de seks År ydet dig det dobbelte af en Daglejers Løn; og HE EN vil velsigne dig i alt, hvad du tager dig for.

19 Alle førstefødte Handyr, der fødes dig mellem dit Hornkvæg og Småkvæg, skal du hellige HE EN din Gud; du må hverken bruge det førstefødte af dine Okser til Arbejde eller klippe Ulden af det førstefødte af dine Får.

20 For HE EN din Guds Åsyn skal du sammen med din Husstand fortære det År efter År på det Sted, HE EN udvælger.

21 Men hvis de har en Lyde, hvis de er lamme eller blinde eller har en anden slem Lyde, må du ikke ofre dem til HE EN din Gud.

22 Inden dine Port kan du, både de rene og urene iblandt eder, fortære dem som Gazeller eller Hjorte.

23 Kun Blodet må du ikke nyde; det skal du lade løbe ud på Jorden som Vand.

  

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University