5 Mosebog 12

Studovat vnitřní smysl
← 5 Mosebog 11   5 Mosebog 13 →         

1 Dette er de Anordninger og Lovbud, I omhyggeligt skal handle efter i det Land, HE EN, dine Fædres Gud, giver dig i Eje, så længe I lever på Jorden.

2 I skal i Bund og Grund ødelægge alle de Steder, hvor de Folk, I driver bort, dyrker deres Guder, på de høje Bjerge, på Højene og under alle grønne Træer!

3 I skal nedbryde deres Altre og sønderslå deres Stenstøtter, I skal opbrænde deres Asjerastøtter og omhugge deres Gudebilleder og udrydde deres Navn fra hvert sådant Sted.

4 I må ikke bære eder således ad over for HE EN eders Gud;

5 men til det Sted, HE EN eders Gud udvælger blandt alle eders Stammer for at stedfæste sit Navn og lade det bo der, skal I søge, og der skal du gå hen;

6 derhen skal I bringe eders Brændofre og Slagtofre, eders Tiender og Offerydelser, eders Løfteofre og Frivilligofre og de førstefødte af eders Hornkvæg og Småkvæg;

7 der skal I holde Måltid for HE EN eders Guds Åsyn og sammen med eders Husstand være glade over alt, hvad I erhverver, hvad HE EN din Gud velsigner dig med.

8 I må ikke bære eder ad, som vi nu for Tiden gør her, hvor enhver gør, hvad han finder for godt;

9 thi endnu er I jo ikke kommet til det Hvilested og den Arvelod, HE EN din Gud vil give dig.

10 Men når I er gået over Jordan og har fæstet Bo i det Land, HE EN eders Gud vil give eder til Arv, og han får skaffet eder o for alle eders Fjender trindt omkring, så I kan bo trygt,

11 da skal det Sted, HE EN eders Gud udvælger til Bolig for sit Navn, være det, hvorhen I skal bringe alt, hvad jeg pålægger eder, eders Brændofre og Slagtofre, eders Tiender og Offerydelser og alle eders udvalgte Løftofre, som I lover HE EN;

12 og der skal I være glade for HE EN eders Guds Åsyn sammen med eders Sønner og Døtre, eders Trælle og Trælkvinder og Leviten inden eders Porte; thi han har jo ingen Arvelod og Del som I andre.

13 Vogt dig for at ofre dine Brændofre på et hvilket som helst Sted, dit Øje falder på.

14 Men på det Sted HE EN udvælger i EN af dine Stammer, der skal du ofre dine Brændofre, og der skal du gøre alt, hvad jeg pålægger dig.

15 Derimod må du, så meget du lyster, slagte Kvæg og nyde Kød rundt om i dine Byer, alt som HE EN din Gud velsigner dig; urene og rene må spise det, som var det Gazeller eller Hjorte.

16 Kun Blodet må ikke nyde; det skal du lade løbe ud på Jorden som Vand.

17 Men inden dine Porte må du ikke nyde Tienden af dit Korn, din Most og din Olie eller de førstefødte af dit Hornkvæg og Småkvæg eller noget af dine Løfteofre og Frivilligofre eller nogen af dine Offerydelser;

18 men for HE EN din Guds Åsyn, på det Sted, HE EN din Gud udvælger, skal du nyde alt dette sammen med din Søn og Datter, din Træl og Trælkvinde og Leviten inden dine Porte, og du skal være glad for HE EN din Guds Åsyn over alt, hvad du erhverver dig.

19 Vogt dig vel for at glemme Leviten, så længe du lever i dit Land!

20 Når HE EN din Gud udvider dine Landemærker, som han har lovet dig, og du da får Lyst til Kød og siger: "Jeg vil have Kød at spise", så spis kun Kød, så meget du lyster.

21 Hvis det Sted, HE EN din Gud udvælger for der at stedfæste sit Navn, ligger langt fra dig, så må du slagte af dit Hornkvæg og Småkvæg, som HE EN giver dig, således som jeg har pålagt dig, og spise det inden dine Porte, så meget du lyster.

22 Men du skal spise det, som man spiser Gazeller og Hjorte; både urene og rene må spise det.

23 Kun må du ufravigeligt afholde dig fra at nyde Blodet; thi Blodet er Sjælen, og du må ikke nyde Sjælen tillige med Kødet.

24 Du må ikke nyde det, men du skal lade det løbe ud på Jorden som Vand.

25 Afhold dig fra at nyde det, for at det kan gå dig og dine Børn efter dig vel, idet du gør, had der er ret i HE ENs Øjne.

26 Men dine hellige Gaver og Løfteofre skal du komme med til det Sted, HE EN udvælger;

27 og du skal bringe dine Brændofre, både Kødet og Blodet, på HE EN din Guds Alter; og Blodet af dine Slagtofre skal udøses på HE EN din Guds Alter, men Kødet må du spise.

28 Adlyd omhyggeligt alle disse Bud, som jeg i Dag pålægger dig, for at det kan gå dig og dine Børn efter dig vel til evig Tid, idet du gør, hvad der er godt og ret i HE EN din Guds Øjne.

29 Når HE EN din Gud udrydder de Folk, du drager hen at drive bort, og du har drevet dem bort og bosat dig i deres Land,

30 så vogt dig for at lade dig lokke til at gå i deres Fodspor, efter at de er udryddet foran dig, og for at spørge dig for angående deres Guder, idet du siger: "Hvorledes plejede disse Folkeslag at dyrke deres Guder? Således vil også jeg bære mig ad."

31 Således må du ikke bære dig ad over for HE EN din Gud; thi alt, hvad der er HE EN en Vederstyggelighed, alt, hvad han hader, har de gjort over for deres Guder; ja, de brændte endog deres Sønner og Døtre til Ære for deres Guder!

32 Alt, hvad jeg pålægger eder, skal I omhyggeligt udføre. Du må hverken lægge noget til eller trække noget fra.

← 5 Mosebog 11   5 Mosebog 13 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 12      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-16. On the rejection of evil and appropriation of good; the Lord's Divine Humanity is the test of all real good.

Verses 17-19. The genuine good from the Lord is not to be attributed to self.

Verses 20-28. Good may be acquired by self-effort, but must be kept distinct from that flowing from the Lord.

Verses 29-32. A caution against being again enticed by evil loves.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 796, 1001, 1045, 1947, 2009, 2187, 2722, ...

Apocalypse Revealed 81, 379, 781

Doctrine of the Sacred Scripture 101

True Christian Religion 264, 298, 706


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 102, 329, 391, 405, 617, 1045, 1082

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Exodus 23:24, 34:24

Tredje Mosebog 3:17, 17:3, 4, 11, 18:3, 21, 30, 20:2, 23:40, 25:18, 19

Numre 5:9

5 Mosebog 3:18, 5:1, 6:1, 7:5, 16, 10:9, 11:16, 12:5, 11, 14, 18, 14:5, 23, 26, 27, 29, 15:19, 20, 22, 23, 16:2, 6, 7, 11, 14, 15, 17:8, 18:6, 9, 10, 19:1, 20:18, 21:9, 26:2, 11, 27:7, 31:11, 33:28

Joshua 9:27, 11:23, 14:1, 21:43, 22:11, 16, 29

Dommere 17:6

1 Samuel 1:21

1 Konger 8:29, 12:27, 14:23

2 Konger 3:27, 16:10, 17:15, 18:22

1 Krønikebog 22:1, 18, 29:22

2 Krønikebog 7:12, 14:2, 33:2

Nehemias 1:9, 8:9

Salmernes 66:13, 78:58, 106:35, 116:17

Esajas 62:9

Jeremias 2:20, 7:12, 21, 17:2, 31:2

Ezekiel 11:12, 38:11, 44:3

Micah 2:10

John 4:20

Apostlenes handlinger 13:19

Filipperne 4:4

Hebræerne 8

Významy biblických slov

Land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Gud
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

giver
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

jorden
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

steder
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

guder
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

bjerge
'Hills' signify the good of charity.

under
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

træer
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

altre
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

navn
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

stammer
In general, 'the twelve tribes' signify every aspect of the doctrine of truth and good, or of faith and love. Truth and good, or faith...

søge
The meaning of "to seek" in the Bible is pretty straightforward, but there is a bit of nuance: Swedenborg tells us that in most cases...

bringe
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

Guds
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

husstand
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

velsigner
The Lord is perfect love expressed as perfect wisdom. He created us so that He could love us, could give us love and wisdom of...

give
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

jordan
The land of Jordan,' as in Psalm 42:6, signifies what is lowly, consequently, what is distant from the celestial, as the external parts of a...

fjender
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

sønner
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

døtre
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Trælkvinder
'Maids' denote external affections serving the internal.

porte
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

en
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

kød
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

urene
'Pollution' denotes the truth of faith defiled.

spise
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

vand
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

korn
Corn,' as in Genesis 42:2, here stands for a word in the original language which means 'breaking,' and also for a similar word meaning to...

søn
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

datter
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

trælkvinde
'Maids' denote external affections serving the internal.

glad
To make glad signifies influx and reception from joy of heart.

siger
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

spiser
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

børn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

efter
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

øjne
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

hellige
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

komme
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

alter
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

bud
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

evig
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

godt
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

hader
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...


The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University


Přeložit: