2 Samuel 6

Studie

              |

1 David samlede alt udsøgt Mandskab i Israel, 30000 Mand.

2 Derpå brød David op med alle sine Krigere og drog til Ba'al i Juda for der at hente Guds Ark, over hvilken Hærskarers HE Es Navn er nævnet, han, som troner over Keruberne.

3 De satte da Guds Ark på en ny Vogn og førte den bort fra Abinadabs Hus på Højen, og Abinadabs Sønner Uzza og Ajo kørte Vognen,

4 således at Uzza gik ved Siden af og Ajo foran Guds Ark.

5 David og hele Israel legede af alle Kræfter for HE ENs Åsyn til Sang og til Citre, Harper, Pauker, Bjælder og Cymbler.

6 Men da de kom til Nakons Tærskeplads, rakte Uzza Hånden ud og greb fat i Guds Ark, fordi Okserne snublede.

7 Da blussede HE ENS Vrede op mod Uzza, og Gud slog ham der, fordi han rakte Hånden ud mod Arken, og han døde på Stedet ved Siden af Guds Ark.

8 Men David græmmede sig over, at HE EN havde tilføjet Uzza et Brud. Derfor kaldte man Stedet Perez-Uzza, som det hedder den Dag i Dag.

9 Og David grebes den Dag af Frygt for HE EN og sagde: "Hvor kan da HE ENs Ark komme hen hos mig!"

10 Og David vilde ikke flytte HE ENs Ark hen hos sig i Davidsbyen, men lod den sætte ind i Gatiten Obed-Edoms Hus.

11 HE ENs Ark blev så i Gatiten Obed-Edoms Hus tre Måneder, og HE EN velsignede Obed-Edom og hele hans Hus.

12 Da nu Kong David fik Underretning om, at HE EN for Guds Arks Skyld havde velsignet Obed-Edoms Hus og alt, hvad hans var, gik han hen og lod under Festglæde Guds Ark bringe op fra Obed-Edoms Hus til Davidsbyen.

13 Og da de, som bar HE ENs Ark, havde gået seks Skridt, ofrede han en Okse og en Fedekalv.

14 Og David dansede af alle Kræfter for HE ENs Åsyn, iført en linned Efod.

15 Således bragte David og hele Israel HE ENs Ark op under Festjubel og Hornblæsning.

16 Men da HE ENs Ark kom til Davidsbyen, så Sauls Datter Mikal ud af Vinduet; og da hun så Kong David springe og danse for HE ENs Åsyn, ringeagtede hun ham i sit Hjerte.

17 De førte så HE ENs Ark ind og stillede den på Plads midt i det Telt, David havde rejst den, og David ofrede Brændofre og Takofre for HE ENs Åsyn.

18 Og da David var færdig med Brændofrene og Takofrene, velsignede han Folket i Hærskarers HE Es Navn

19 og uddelte til alt Folket, til hver enkelt af hele Israels Mængde, både Mand og Kvinde, et Brød, et Stykke Kød og en osinkage; derpå gik alt Folket hver til sit.

20 Men da David vendte hjem for at velsigne sit Hus, gik Sauls Datter Mikal ham i Møde og sagde: "Hvor ærbart Israels Konge opførte sig i Dag, da han blottede sig for sine Undersåtters Trælkvinders Øjne, som letfærdige Mennesker plejer at gøre!"

21 David svarede Mikal: "For HE ENs Åsyn vil jeg lege, så sandt HE EN lever, som udvalgte mig fremfor din Fader og hele hans Hus, så han satte mig til Fyrste over HE ENs Folk Israel; jeg vil lege for HE ENs Åsyn,

22 selv om jeg derved nedværdiges og synker endnu dybere i dine Øjne; men hos Trælkvinderne, du talte om, skal jeg vinde Ære!"

23 Og Sauls Datter Mikal fik til sin Dødedag intet Barn.

  

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University