2 Krønikebog 12

Studie

              |

1 Men da ehabeams Kongedømme var grundfæstet og hans Magt styrket, forlod han tillige med hele Israel HE ENs Lov.

2 Da drog i Kong ehabeams femte egeringsår Ægypterkongen Sjisjak op imod Jerusalem, fordi de havde været troløse mod HE EN,

3 med 1200 Stridsvogne og 60.000 yttere, og der var ikke Tal på Krigerne, der drog med ham fra Ægypten, Libyere, Sukkijiter og Ætiopere;

4 og efter at have indtaget Fæstningerne i Juda drog han mod Jerusalem.

5 Da kom Profeten Sjemaja til ehabeam og Judas Øverster, som var tyet sammen i Jerusalem for Sjisjak, og sagde til dem: "Så siger HE EN: I har forladt mig, derfor har jeg også forladt eder og givet eder i Sjisjaks Hånd!"

6 Da ydmygede Israels Øverster og Kongen sig og sagde: "HE EN er retfærdig!"

7 Og da HE EN så, at de havde ydmyget sig, kom HE ENs Ord til Sjemaja således: "De har ydmyget sig; derfor vil jeg ikke tilintetgøre dem, men frelse dem om ikke længe, og min Vrede skal ikke udgydes over Jerusalem ved Sjisjak;

8 men de skal komme til at stå under ham og lære at kende Forskellen mellem at tjene mig og at tjene Hedningemagterne!"

9 Så drog Sjisjak op mod Jerusalem og tog Skattene i HE ENs Hus og i Kongens Palads; alt tog han, også de Guldskjolde, Salomo havde ladet lave.

10 Kong ehabeam lod da i Stedet lave Kobberskjolde og gav dem i Forvaring hos Høvedsmændene for Livvagten, der holdt Vagt ved Indgangen til Kongens Palads;

11 og hver Gang Kongen begav sig til HE ENs Hus, kom Livvagten og hentede dem, og bagefter bragte de dem tilbage til Vagtstuen.

12 Men da han havde ydmyget sig, vendfe HE ENs Vrede sig fra ham, så han ikke helt tilintetgjorde ham; også i Juda var Forholdene gode.

13 Således styrkede Kong ehabeam sin Magt i Jerusalem og blev ved at herske; thi ehabeam var een og fyrretyve År gammel, da han blev Konge, og han herskede sytten År i Jerusalem, den By, HE EN havde udvalgt af alle Israels Stammer for der at stedfæste sit Navn. Hans Moder var EN ammonitisk Kvinde ved Navn Na'ama.

14 Han gjorde, hvad der var ondt, thi hans Hjerte var ikke vendt til at søge HE EN.

15 ehabeams Historie fra først til sidst står jo optegnet i Profeten Sjemajas og Seeren tddos Krønike. ehabeam og Jeroboam lå i Krig med hinanden hele Tiden.

16 Så lagde ehabeam sig til Hvile hos sine Fædre og blev jordet i Davidsbyen. Og hans Søn Abija blev Konge i hans Sted.


The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University