1 Samuel 24

Studie

              |

1 Da Saul kom tilbage fra Forfølgelsen af Filisterne, blev det meldt ham, at David var i En-Gedis Ørken.

2 Så tog Saul 3000 Krigere, udsøgte af hele Israel, og drog ud for at søge efter David og hans Mænd østen for Stenbukke klipperne.

3 Og han kom til Fårefoldene ved Vejen. Der var en Hule, og Saul gik derind for at tildække sine Fødder. Men David og hans Mænd lå inderst i Hulen.

4 Da sagde Davids Mænd til ham: "Se, nu er den Dag kommet, HE EN havde for Øje, da han sagde til dig: Se, jeg giver din Fjende i din Hånd, så du kan gøre med ham, hvad du finder for godt!"

5 Men han svarede sine Mænd: "HE EN lade det være langt fra mig! Slig en Gerning gør jeg ikke mod min Herre, jeg lægger ikke Hånd på HE ENs Salvede; thi HE ENs Salvede er han!" Og David satte sine Mænd strengt i ette og tillod dem ikke at overfalde Saul.

6 Da stod David op og skar ubemærket Fligen af Sauls Kappe. Men bagefter slog Samvittigheden David, fordi han havde skåret Sauls kappeflig af.

7 Da nu Saul rejste sig og forlod Hulen for at drage videre,

8 stod David op bagefter, gik ud af Hulen og råbte efter Saul: "Herre Konge!" Og da Saul så sig tilbage, kastede David sig ned med Ansigtet mod Jorden og bøjede sig for ham.

9 Og David sagde til Saul: "Hvorfor lytter du til, hvad folk siger: Se, David har ondt i Sinde imod dig?

10 I Dag har du dog med egne Øjne set, at HE EN gav dig i min Hånd inde i Hulen; og dog vilde jeg ikke dræbe dig, men skånede dig og sagde: Jeg vil ikke lægge Hånd på min Herre, thi han er HE ENs Salvede!

11 Og se, Fader, se, her har jeg Fligen af din kappe i min Hånd! Når jeg skar din Kappeflig af og ikke dræbte dig, så indse dog, at jeg ikke har haft noget ondt eller nogen Forbrydelse i Sinde eller har forsyndet mig imod dig, skønt du lurer på mig for at tage mit Liv.

12 HE EN skal dømme mig og dig imellem, og HE EN skal give mig Hævn over dig; men min Hånd skal ikke være imod dig!

13 Som det gamle Ord siger: Fra de gudløse kommer Gudløshed! Men min Hånd skal ikke være imod dig.

14 Hvem er det, Israels Konge er draget ud efter, hvem er det, du forfølger? En død Hund, En Loppe!

15 Men HE EN skal være Dommer og dømme mig og dig imellem; han skal se til og føre min Sag og skaffe mig et over for dig!"

16 Da David havde talt disse Ord til Saul, sagde Saul: "Er det din øst, min Søn David?" Og Saul brast i Gråd

17 og sagde til David: "Du er retfærdigere end jeg; thi du har gjort mig godt, medens jeg har gjort dig ondt,

18 og du har i Dag vist mig stor Godhed, siden du ikke dræbte mig, da HE EN gav mig i din Hånd.

19 Hvem træffer vel sin Fjende og lader ham gå i Fred? HE EN gengælde dig det gode, du har øvet imod mig i Dag!

20 Se, jeg ved, at du bliver Konge, og at Kongedømmet over Israel skal blive i din Hånd;

21 så tilsværg mig nu ved HE EN, at du ikke vil udrydde mine Efterkommere efter mig eller udslette mit Navn af mit Fædrenehus!"

22 Det tilsvor David Saul, hvorefter Saul drog hjem, medens David og hans Mænd gik op i Klippeborgen.

  

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University