1 Konger 7

Studie

  

1 På sit Palads byggede Salomo i tretten År; så fik han hele sit Palads færdigt.

2 Han byggede Libanonskovhuset, hundrede Alen langt, halvtredsindstyve Alen bredt og tredive Alen højt, hvilende på tre ækker Cedersøjler med Skråstøtter af Cedertræ.

3 Det var oven over ummene tækket med Cederbjælker, der hvilede på fem og fyrretyve Søjler, femten i hver ække.

4 Der var tre Lag Bjælker, og Lysåbning sad over for Lysåbning tre Gange.

5 Alle Døre og Lysåbninger havde firkantede Bjælkerammer, og Lysåbning sad over for Lysåbning tre Gange.

6 Fremdeles opførte han Søjlehallen, halvtredsindstyve Alen lang og tredive Alen bred, med en Hal, Søjler og Trappe foran.

7 Fremdeles opførte han Tronhallen, hvor han holdt ettergang, Domhallen; den var dækket med Cedertræ fra Gulv til Loft,

8 Hans eget Hus, det, han boede i, i den anden Forgård inden for Hallen, var bygget på samme Måde. Og til Faraos Datter, som Salomo havde ægtet, opførte han et Hus i Lighed med denne Hal.

9 Det hele var af kostbare Sten, tilhugget efter Mål, tilsavet både indvendig og udvendig, lige fra Grunden til Murkanten, hvilket også gjaldt den store Forgård uden om Templets Forgård.

10 Grunden blev lagt med kostbare, store Sten, nogle på ti, andre på otte Alen.

11 Ovenpå lagdes kostbare Sten, tilhugget efter Mål, og Cederbjælker.

12 Den store Forgård var hele Vejen rundt omgivet af tre Lag tilhugne Sten og et Lag Cederbjælker, ligeledes HE ENs Huss Forgård, den indre, og Forgården om Paladsets Forhal.

13 Kong Salomo sendte Bud til Tyrus efter Hiram.

14 Han var Søn af en Enke fra Naftalis Stamme, men hans Fader var en Kobbersmed fra Tyrus. Han sad inde med Visdom, Forstand og Indsigt i at udføre alskens Kobberarbejde; og han kom til Kong Salomo og udførte alt det Arbejde, han skulde have udført.

15 Han støbte de to kobbersøjler foran Forhallen. Den ene var atten Alen høj; den målte tolv Alen i Omkreds; den var hul, og Kobberet var fire Fingerbredder tykt. Ligeså den anden Søjle.

16 Og han lavede to Søjlehoveder til at sidde oven på Søjlerne, støbt af Kobber, hvert Søjlehoved fem Alen højt.

17 Og han lavede to Fletværker, flettet Arbejde, Snore, kædeformet Arbejde, til at dække Søjlehovederne oven på Søjlerne, et Fletværk fil hvert Søjleboved;

18 og han lavede Granatæblerne, to ækker rundt om det ene Fletværk; der var 200 Granatæbler i ækker rundt om det ene Søjlehoved; på samme Måde gjorde han også ved det andet.

19 Søjlehovedeme på de to Søjler var liljeformet Arbejde.

20 Søjlehovederne sad på de to Søjler.

21 Derpå opstillede han Søjlerne ved Templets Forhal; den Søjle, han opstillede til højre, kaldte han Jakin, og den, han opstillede til venstre, kaldte han Boaz.

22 Øverst på Søjlerne var der liljeformet Arbejde. Således blev Arbejdet med Søjlerne færdigt.

23 Fremdeles lavede han Havet i støbt Arbejde, ti Alen fra and til and, helt rundt, fem Alen højt; det målte tredive Alen i Omkreds.

24 Under anden var det hele Vejen rundt omgivet af agurklignende Prydelser, der nåede helt omkring Havet, tredive Alen; i to ækker sad de agurklignende Prydelser, støbt i eet dermed.

25 Det stod på tolv Okser, således at tre vendte mod Nord, tre mod Vest, tre mod Syd og tre mod Øst; Havet stod oven på dem; de vendte alle Bagkroppen indad.

26 Det var en Håndsbred tykt, og anden var formet som anden på et Bæger, som en udsprungen Lilje. Det tog 2000 Bat.

27 Fremdeles lavede han de ti Vognstel af Kobber; hvert Stel var fire Alen langt, fire Alen bredt og tre Alen højt.

28 Og Stellene var indrettet så ledes: De havde Mellemstykker, og Mellemstykkerne sad mellem ammestykkerne.

29 På Mellemstykkerne mellem ammestykkerne var der Løver, Okser og Keruber, ligeledes på ammestykkerne. Over og under Løverne og Okserne var der Kranse, lavet således, at de hang ned.

30 Hvert Stel havde fire Kobber hjul og Kobberaksler. De fire Hjørner havde Bærearme; under Bækkenet var Bærearmene faststøbt, og midt for hver af dem var der Kranse.

31 Dets and var inden for Bærearmene, een Alen høj, og den var rund: også på anden var der udskåret Arbejde. Mellemstykkerne var firkantede, ikke runde.

32 De fire Hjul sad under Mellemstykkerne, og Hjulenes Akselholdere sad på Stellet; hvert Hjul var halvanden Alen højt.

33 Hjulene var indrettet som Vognhjul, og deres Akselholdere, Fælge, Eger og Nav var alle støbt.

34 Der var en Bæream på hvert Stels fire Hjørner, og Bærearmene var i eet med Stellet;

35 og oven på Stellet var der en Slags Fatning, en halv Alen høj og helt rund; og Akselholdere og Mellemstykker sad fast på Stellet.

36 På Fladerne indgraverede han Keruber, Løver og Palmer, efter som der var Plads til, omgivet af Kranse.

37 Således lavede han de ti Stel; de var alle støbt på samme Måde, med samme Mål og af samme Form.

38 Tillige lavede han ti Kobberbækkener; fyrretyve Bat tog hvert Bækken, og hvert Bækken målte fire Alen, et Bækken til hvert af de ti Stel.

39 Og han satte fem af Stellene ved Templets Sydside, fem ved Nordsiden; og Havet opstillede han ved Templets Sydside, ved det sydøstre Hjørne.

40 Fremdeles lavede Hirom Karrene, Skovlene og Skålene. Der med var Hiram færdig med alt sit Arbejde for Kong Salomo til HE ENs Hus:

41 De to Søjler, og de to kuglefornede Søjlehoveder ovenpå, de to Fletværker til at dække de to kugleformede Søjlehoveder på Søjlerne,

42 de 400 Granatæbler til de to Fletværker, to ækker Granatæbler til hvert Fletværk til at dække de to kugleformede Søjlehoveder på de to Søjler,

43 de ti Stel med de ti Bækkener på,

44 Havet med de tolv Okser under,

45 Karrene, Skovlene og Skålene. Alle disse Ting, som Hiram lavede for Kong Salomo til HE ENs Hus, var af blankt Kobber.

46 I Jordanegnen lod Kongen dem støbe, ved Adamas Vadested mellem Sukkot og Zaretan.

47 Salomo lod alle Tingene uvejet på Grund af deres såre store Mængde, Kobberet blev ikke vejet.

48 Og Salomo lod alle Tingene, som hørte til HE ENs Hus, lave: Guldalteret, Guldbordet, som Skuebrødene lå på,

49 Lysestagerne, fem til højre og fem til venstre, foran Inderhallen, af purt Guld, med Blomsterbægrene, Lamperne og Lysesaksene af Guld,

50 Fadene, Knivene, Skålene, Kanderne og Panderne af fint Guld, Hængslerne til Dørene for den inderste Hal, det Allerhelligste, og til Dørene for den yderste Hal, det Hellige, af Guld.

51 Da hele Arbejdet, som Salomo lod udføre ved HE ENs Hus, var færdigt, bragte Salomo sin Fader Davids Helliggaver, Sølvet og Guldet, derind og lagde alle Tingene i Skatkamrene i HE ENs Hus.

  

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University