1 Krønikebog 22

Studie

           |

1 Da sagde David: "Her skal Gud HE ENs Hus stå, her skal Israels Brændofferalter stå!"

2 David bød så, at man skulde samle alle de fremmede, som boede i Israels Land, og han satte Stenhuggere til at tilhugge Kvadersten til Opførelsen af Guds Hus;

3 fremdeles anskaffede David Jern i Mængde til Nagler på Portfløjene og til Kramper, en umådelig Mængde Kobber

4 og talløse Cederbjælker, idet Zidonierne og Tyrierne bragte David Cederbjælker i Mængde.

5 Thi David tænkte: "Min Søn Salomo er ung og uudviklet, men Huset, som skal bygges HE EN, skal være stort og mægtigt, for at det kan vinde Navnkundighed og y i alle Lande; jeg vil træffe Forberedelser for ham." Og David traf store Forberedelser, før han døde.

6 Derpå lod han sin Søn Salomo kalde og bød ham bygge HE EN, Israels Gud, et Hus.

7 Og David sagde til Salomo: "Min Søn! Jeg havde selv i Sinde at bygge HE EN min Guds Navn et Hus;

8 men da kom HE ENs Ord til mig således: Du har udgydt meget Blod og ført store brige; du må ikke bygge mit Navn et Hus, thi du har udgydt meget BlodJorden for mit Åsyn.

9 Se, en Søn skal fødes dig; han skal være en Fredens Mand, og jeg vil skaffe ham Fred for alle hans Fjender rundt om; thi hans Navn skal være Salomo, og jeg vil give Israel Fred og o i hans Dage.

10 Han skal bygge mit Navn et Hus; og han skal være mig en Søn, og jeg vil være ham en Fader, og jeg vil grundfæste hans Kongedømmes Trone over Israel til evig Tid!

11 Så være da HE EN med dig, min Søn, at du må få Lykke til at bygge HE EN din Guds Hus, således som han har forjættet om dig.

12 Måtte HE EN kun give dig Forstand og Indsigt, så han kan sætte dig over Israel og du kan holde HE EN din Guds Lov!

13 Så vil det gå dig vel når du nøje holder Anordningerne og Lovbudene, som HE EN bød Moses at pålægge Israel. Vær frimodig og stærk, frygt ikke og tab ikke Modet!

14 Se, med stor Møje har jeg til HE ENs Hus tilvejebragt 100.000 Talenter Guld og en Million Talenter Sølv og desuden Kobber og Jern, som ikke er til at veje, så meget er der; dertil har jeg tilvejebragt Bjælker og Sten; og du skal sørge for flere.

15 En Mængde Arbejdere står til din ådighed, Stenhuggere, Murere, Tømrere og alle Slags Folk, der forstår sig på Arbejder af enhver Art.

16 Af Guld, Sølv, Kobber og Jern er der umådelige Mængder til Stede - så tag da fat, og HE EN være med dig!"

17 Og David bød alle Israels Øverster hjælpe hans Søn Salomo og sagde:

18 "Er HE EN eders Gud ikke med eder, har han ikke skaffet eder o til alle Sider? Han har jo givet Landets Indbyggere i min Hånd, og Landet er underlagt HE EN og hans Folk;

19 så giv da eders Hjerter og Sjæle hen til at søge HE EN eders Gud og tag fat på at bygge Gud HE ENs Helligdom, så at HE ENs Pagts Ark og Guds hellige Ting kan føres ind i Huset, der skal bygges HE ENS Navn."


The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University