Zacharjáš 4:8

Studie

     

8 I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí: