Žalmy 8:8

Studie

     

8 Ovce i voly všecky, také i zvěř polní,