Žalmy 8:7

Studie

                 |

7 Pánem jsi ho učinil nad dílem rukou svých, všecko jsi podložil pod nohy jeho: