Žalmy 8

Studie

   

1 Přednímu zpěváku na gittejský nástroj, žalm Davidův.

2 Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi! Nebo jsi vyvýšil slávu svou nad nebesa.

3 Z úst nemluvňátek a těch, jenž prsí požívají, mocně dokazuješ síly z příčiny svých nepřátel, abys přítrž učinil protivníku a vymstívajícímu se.

4 Když spatřuji nebesa tvá, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kteréž jsi tak upevnil, říkám:

5 Co jest člověk, že jsi naň pamětliv, a syn člověka, že jej navštěvuješ?

6 Nebo učinil jsi ho málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej.

7 Pánem jsi ho učinil nad dílem rukou svých, všecko jsi podložil pod nohy jeho:

8 Ovce i voly všecky, také i zvěř polní,

9 Ptactvo nebeské, i ryby mořské, a cožkoli chodí stezkami mořskými. [ (Psalms 8:10) Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi! ]

Scroll to see more.