Žalmy 67

Studie

   

1 Přednějšímu z kantorů na neginot, žalm k zpívání.

2 Bože, smiluj se nad námi, a požehnej nám, zasvěť oblíčej svůj nad námi, Sélah,

3 Tak aby poznali na zemi cestu tvou, mezi všemi národy spasení tvé.

4 I budou tě oslavovati národové, ó Bože, oslavovati tě budou všickni lidé.

5 Veseliti se a prozpěvovati budou národové; nebo ty souditi budeš lidi v pravosti, a národy spravovati budeš na zemi. Sélah.

6 I budou tě oslavovati národové, ó Bože, oslavovati tě budou všickni lidé.

7 Země také vydá úrodu svou. Požehnání svého uděliž nám Bůh, Bůh náš; [ (Psalms 67:8) Požehnej nás Bůh, a bojtež se jeho všecky končiny Země. ]

Scroll to see more.