Žalmy 63:4

Studie

     

4 (Neboť jest lepší milosrdenství tvé,nežli život), aby tě chválili rtové moji,