Žalmy 63:3

Studie

     

3 Abych tě v svatyni tvé spatřoval, a viděl sílu tvou a slávu tvou,